Różne języki/jedna rozmowa
Warsztaty dla środowiska edukacyjnego

  • Różne języki/jedna rozmowa

    fot. Sisi Cecylia

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza środowisko edukacyjne na warsztaty, których tematem będzie wzrastająca wielokulturowość klas w polskich szkołach.

Jak się komunikować mimo barier językowych? Co jest kluczem do porozumienia w wielokulturowej grupie? Czy czystość językowa sprzyja otwartości?

Cała społeczność szkolna staje przed wyzwaniami procesu integracji, a nauczycielom często przypada rola bezpośredniego przewodnika. Wszyscy współtworzymy szkolną rzeczywistość, wymieńmy się praktykami, które mogą pomóc w integracji klas.

Podczas warsztatu przeprowadzimy doświadczenie, które pozwoli zastanowić się, co sprzyja porozumieniu i budowaniu otwartości. Wraz z zaproszonymi gościniami będziemy dzielić się narzędziami z pola sztuki, które mogą przyjść z pomocą, gdy komunikacja językowa nie jest płynna. Odwołamy się też do postaci Henryka Strenga/Marka Włodarskiego - artysty, którego udziałem było życie w skomplikowanej, wielokulturowej społeczności przedwojennego Lwowa.

Informacje organizacyjne

Warsztat będzie prowadzony w formie cyfrowej - przez platformę zoom. Link do spotkania zostanie przesłany zapisanym osobom. Uczestnicy otrzymają po warsztacie zestaw propozycji zadań/ćwiczeń w formacie pdf do wykonywania z uczniami w klasie.
 

Formularz zgłoszeniowy został ukryty.

Alicja Borkowska

założycielka i współtwórczyni Strefy WolnoSłowa, reżyserka, animatorka kultury, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Polskiej Szkoły Reportażu. Studiowała na wydziale DAMS na Uniwersytecie w Bolonii, gdzie przez wiele lat współpracowała również z Teatro dell’Argine. Reżyseruje spektakle, prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci i dorosłych, od lat w ramach działań Strefy WolnoSłowa realizuje międzykulturowe spektakle, warsztaty i działania teatralne.

Joanna Cwynar-Wojtonis

nauczycielka chemii i fizyki w Liceum Ogólnokształcącym Nr XV we Wrocławiu, moderatorka programu Szkoła z Klasą w Fundacji Szkoła z Klasą.

Marta Przybył

Studiowała grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz arteterapię na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od 2017 roku związana z działem edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej, obecnie pełni tam rolę kuratorki programów edukacyjnych i upowszechniających.

Marta Romankiv

urodzona we Lwowie artystka interdyscyplinarna, twórczynią instalacji, prac wideo oraz sytuacji społecznych. Ukończyła kierunek ceramiki artystycznej w Lwowskim Państwowym Instytucie Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej. Tytuł licencjata zdobyła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, na kierunku Sztuka i Media. Studia magisterskie ukończyła na Akademii Sztuki w Szczecinie w 2020 roku. Swoją działalność skupia głównie wokół tematu wykluczenia społecznego, a zwłaszcza tematyki narodowości, obywatelstwa oraz związanych z tym nierówności społecznych, problemów tożsamościowych, jak i prawnych. Jej projekty najczęściej mają charakter partycypacyjny, i znajdują się na pograniczu stref aktywizmu społecznego, nauki i sztuki. Artystka mieszka i pracuje w Polsce od 2015 roku.