Robotnice sztuki przeciw faszyzmowi
Sesja praktyczno-teoretyczna w Departamencie Obecności

  • Robotnice sztuki przeciw faszyzmowi

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na sesję praktyczno-teoretyczną, podczas której przeanalizowana zostanie genealogia faszyzmu oraz jego współczesne przejawy.

"Najważniejszym z nierozwiązanych pytań naszych czasów pozostaje »czym jest faszyzm?«”  George Orwell, „What is Fascism?”, 1944.

Osiemdziesiąta rocznica wybuchu II Wojny Światowej nie powinna ograniczyć się do rytualnego wyklinania zbrodniczych totalitaryzmów. W każdym razie nie w Polsce. W rozpętanej przez hitlerowskie Niemcy wojnie zginęło 5.8 milinów obywateli II RP. 96% z nich zginęło z rąk niemieckich nazistów, ich sojuszników lub pod ich panowaniem, za ich przyzwoleniem lub inspiracją. To faszyzm, nikt inny, skapał tę ziemię we krwi. Dlatego tak zatrważający jest historyczny rewizjonizm, w efekcie którego czci się faszystowskich kolaborantów z Brygady Świętokrzyskiej, demontuje tablicę w miejscu urodzenia Róży Luksemburg, zamordowanej przez protonazistów, pozbawia ulic Polaków walczących z faszyzmem w hiszpańskiej wojnie domowej. To nie duch Stalina unosi się dziś nad Europą. To duch Hitlera i Mussoliniego, którzy doszli do władzy nie w wyniku wojny lub rewolucji, lecz w ramach demokratycznych procedur. Zbyt często zapominamy, że gdyby nie nieświęte przymierze Ameryki i Związku Radzieckiego faszyzm zapanowałby w Europie na wiele pokoleń, zabijając i deprawując bez przeszkód. A Polacy, wraz z innymi zniewolonymi ludami, zostaliby sprowadzeni do roli bydła.

Podążając ścieżką wytyczoną przez przedwojenne robotnice i robotników sztuki, którzy i które wielokrotnie stawały na demokratycznym froncie walki z faszyzmem współcześni polscy robotnice i robotnicy sztuki pragną podjąć ich walkę i pracę. Krystalizuje się oddolna inicjatywa zorganizowania ogólnopolskiej konstelacji antyfaszystowskich wydarzeń artystycznych we wrześniu 2019, w którą włączają się zarówno konsorcja niezależnych artystek oraz artystów, jak i wiodące instytucje artystyczne w kraju.

Podobnie jak osiemdziesiąt lat temu pytanie „czym jest faszyzm?” pozostaje palącym problemem politycznym, intelektualnym i estetycznym. W odpowiedzi na to wyzwanie trzon badawczy Konsorcjum Praktyk Postartystycznych organizuje sesję praktyczno-teoretyczną, włączając się w przygotowania do przyszłorocznych wydarzeń. Pierwszego dnia przedstawione będą referaty analizujące genealogię oraz obecne oblicza faszyzmu, budując teoretyczne podstawy pod jego praktyczną krytykę. Drugi dzień będzie okazją do wymiany pomysłów i sformułowania konkretnych planów dotyczących planowanych na rok 2019 działań.

Sesja jest częścią programu Grupy Rekonstrukcyjnej (w ramach cyklu Departament Obecności) i realizowana jest ze współpracy z antyfaszystowskim, prokobiecym i proekologicznym sojuszem ludzi sztuki, Konsorcjum Praktyk Postartystycznych.

Piątek 26.10.2018
Moderacja: Kuba Szreder

Piątek 26.10.2018
Moderacja: Kuba Szreder

13.00 - 13:15
Powitanie i słowo wstępne

13.15 - 13:45
Michał Kozłowski

13:45 - 14:00
Dyskusja

14:00 - 14:30
Paweł Brożyński, Michał Zawada

14:30 - 14:45
Dyskusja

14:45 - 15:15
Zuzanna Hertzberg

15:15 - 15:30
dyskusja

15:30 - 16:15
Przerwa lunchowa

16:15 - 17:00
Bogna Stefańska, Aleksy Wójtowicz, Jakub Depczyński

17:00 - 17:15
dyskusja

17:15 - 17:45
Natalia Romik

17:45 - 18:00
Dyskusja

18:00 - 18:30
Maja Staśko

18:30 0 18:45
Dyskusja

18:45 - 19:00
Podsumowanie i zakończenie
 

Sobota 27.10.2018

12.00 - 15.30
Barkamp
moderacja: Edwin Bendyk

15.30 - 16.00
Przerwa lunchowa

16.00 - 17.00
Sesja plenarna i podsumowanie

Zobacz także: