Rekrutacja do 4. edycji Stypendium im. Bogny Olszewskiej
nabór trwa do 21 lipca 2024

  • Zdjęcie. Grupa osób na wystawie. Wśród nich, ubrana na fioletowo Bogna Olszewska, dziewczyna w krótkich czarnych włosach, oprowadza inne osoby po wystawie.

    Bogna Olszewska w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Rusza rekrutacja do 4. edycji Stypendium im. Bogny Olszewskiej. Jeśli zajmujesz się edukacją lub animacją kultury, interesujesz się kulturą i sztuką współczesną i chcesz rozwijać działania na rzecz osób z różnymi potrzebami – zgłoś się do 21 lipca!

Już po raz czwarty Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z Fundacją Nieograniczona zapraszają do ubiegania się o Stypendium im. Bogny Olszewskiej. Tegoroczną edycję kierujemy do osób zajmujących się edukacją, pracujących w instytucjach, placówkach, organizacjach pozarządowych działających w sektorze kultury i/lub edukacji, a także niezależnych osób zajmujących się animacją kultury i działaniami ze społecznościami, którzy w swoje działania chcą włączać osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w różnej kondycji zdrowotnej, z różnymi potrzebami komunikacyjnymi, reprezentujące mniejszości kulturowe czy zagrożone wykluczeniem społecznym.

Celem Stypendium jest podnoszenie kompetencji osób zajmujących się dostępnością kultury i sztuki współczesnej, wzmacnianie postaw sojuszniczych wśród kadr kultury, jak również budowanie sieci wsparcia. Tym razem do programu stypendialnego chcemy wyłonić 3 osoby, które razem będą uczestniczyły w szkoleniach, warsztatach i wizytach studyjnych. Efektem Stypendium będą przedsięwzięcia edukacyjne i animacyjne, zrealizowane przez Stypendystki i Stypendystów w miejscu ich zamieszkania. W realizacji tych działań wspierać ich będą tutorzy i tutorki.

W 2022 r. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otrzymało tytuł Lidera Dostępnych Wydarzeń. Czujemy odpowiedzialność za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Uważamy, że warto inwestować w tych, którzy są otwarci na nowe wyzwania i wspierać ich w realizacji działań. Stypendium kierujemy więc do osób, które mają doświadczenie w edukacji i animacji kultury, ale chciałyby poszerzyć kompetencje związane z dostępnością działań w wybranym zakresie.

Siłą środowiska osób zajmujących się dostępnością w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych jest chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, podejmowanie wspólnych inicjatyw i wspieranie się w razie potrzeby. Wiele osób, także tych rozwijających dostępne działania edukacyjne i animacyjne w MSN, takiego wsparcia doświadczyło. Chcemy więc, wspólnie z innymi warszawskimi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, wspierać tych, którzy się uczą. Chcemy pomóc osobom z miejscowości lub środowisk o utrudnionych możliwościach prowadzenia działalności w obszarze kultury i sztuki, zbudować sieć kontaktów i relacji, dzięki której nie będą czuły się osamotnione w działaniach na rzecz dostępności - mówi Anna Zdzieborska, koordynatorka dostępnego programu edukacyjnego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Beneficjentki/Beneficjenci Stypendium im. Bogny Olszewskiej wybrani zostaną w trakcie konkursu przez komisję rekrutacyjną składającą się z reprezentantów Rady Programowej.

--------------------------------

--------------------------------

Harmonogram Stypendium:
 

21 lipca:
termina nadsyłania zgłoszeń przez formularz 

9 sierpnia:
ogłoszenie wyników

9 września:
spotkanie ze Stypendystami/Stypendystkami w formie zdalnej: zapoznanie i szkolenie wstępne

18-20 września:
pobyt w Warszawie: spotkania i warsztaty w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz wizyty studyjne w instytucjach partnerskich

do 9 grudnia:
praca ze wsparciem tutorek i tutorów nad realizacją przedsięwzięcia z zakresu edukacji lub/i animacji kultury w miejscu zamieszkania Stypendystki/Stypendysty

9 grudnia:
zakończenie Stypendium

--------------------------------

Kto może otrzymać Stypendium?
 

Jesteś edukatorką/edukatorem lub animatorką/animatorem kultury? Interesujesz się kulturą i sztuką współczesną? A może jako artysta/artystka działasz ze społecznością? Masz już doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z zakresu animacji i/lub edukacji? Chcesz rozwijać działania na rzecz włączania w kulturę osób z różnymi potrzebami? Potrzebujesz wsparcia merytorycznego, żeby rozpocząć pracę z konkretną grupą odbiorców? Zgłoś się do programu stypendialnego!

formularzu aplikacyjnym opisz swój wstępny pomysł na przedsięwzięcie z zakresu edukacji lub animacji kultury. Zastanów się z kim chcesz pracować, zrób wstępną diagnozę dotyczącą potrzeb tej grupy, określ jakiego wsparcia potrzebujesz w ramach Stypendium.

Rekrutacja otwarta jest dla osób z całej Polski. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i wysłanie formularza aplikacyjnego. Formularz będzie dostępny do 21 lipca 2024 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 sierpnia 2024 r.

 

Dlaczego warto wziąć udział w programie stypendialnym?
 

W ramach 3-miesięcznego Stypendium otrzymasz od nas wsparcie w postaci szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych. Pierwsze szkolenie z “Modelu dostępnej kultury”, które poprowadzą eksperci z Fundacji Kultury bez Barier, pozwoli Ci zweryfikować wstępny pomysł. Być może projekt wymaga zmiany lub modyfikacji? Sprawdź to z nami i nie obawiaj się przekształceń pierwotnej koncepcji. W Stypendium stawiamy na proces!

Brakuje Ci wiedzy dotyczącej potrzeb danej grupy? Nie masz doświadczenia w pracy z daną grupą? Podczas zorganizowanych w ramach Stypendium wizyt studyjnych zobaczysz, jakie rozwiązania stosują inne instytucje, z jakimi trudnościami się mierzą i jak sobie z nimi radzą. Podczas trzydniowego pobytu w Warszawie poznasz program dostępnych działań realizowany w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i w instytucjach partnerskich Stypendium. Program wizyt może zostać rozszerzony zgodnie z Twoimi potrzebami.

Rozpoczynasz już pracę nad przedsięwzięciem stypendialnym, ale brakuje ci pewności lub napotykasz trudności? Skorzystaj ze wsparcia tutorek i tutorów. Zapoznaj się z listą proponowanych przez nas ekspertów. Jeśli Twój projekt wymaga innego doświadczenia, dobierzemy dla Ciebie tutorów spoza proponowanej listy.

Swoje przedsięwzięcie możesz zrealizować w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej, w której pracujesz na co dzień. Jeśli działasz niezależnie, znajdź instytucję, placówkę lub organizację, z którą będziesz chciał/a realizować działanie i dołącz do formularza aplikacyjnego list intencyjny potwierdzający jej gotowość do współpracy.

Oprócz wsparcia merytorycznego i Stypendium w wysokości 4000 zł brutto, otrzymasz też wsparcie finansowe w postaci dofinansowania realizacji przedsięwzięcia do kwoty 2500 zł brutto. Osobom mieszkającym poza Warszawą zapewniony zostanie nocleg i zwrócone zostaną koszty podróży związane z trzydniowym pobytem w Warszawie.

Pytania:

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Anną Zdzieborską z Działu Edukacji MSN: muzeumdostepne@artmuseum.pl

Podczas pracy nad przedsięwzięciem stypendialnym wspierać was będą tutorki i tutorzy. Ekspertów dobierzemy w zależności od tematu projektu i potrzeb Stypendysty lub Stypendystki. Wśród proponowanych przez nas tutorek i tutorów są osoby pracujące w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz zaproszeni przez nas eksperci z różnorodnym doświadczeniem, których przedstawiamy poniżej. Jeśli Twój projekt będzie wymagał innej wiedzy, dobierzemy dla Ciebie tutorów spoza proponowanej listy.

Marcel Andino-Velez – opiekun medyczyny, koordynator opieki geriatrycznej, wiceprzewodniczący zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, dziennikarz i menedżer kultury. Wykłada na Akademii Teatralnej, jest autorem powieści “Świeccy" (2022). W latach 2007-2019 był wicedyrektorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Współpracuje z fundacją Greenpeace Polska.

dra Pamela Bożek (ona/jej) – artystka, aktywistka i edukatorka, mama Ignacego. Zajmuje się działaniami opiekuńczymi i wspólnotowymi, a także edukacją i współpracą na rzecz solidarności, dostępności i równości. Specjalizuje się w tworzeniu narzędzi i strategii współpracy i działań w polu sztuki współczesnej, które uwzględniają potrzeby i prawa osób dziecięcych, niedorosłych i dorosłych z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym. Entuzjastka childhood studies. Laureatka 2. edycji Stypendium im. Bogny Olszewskiej. Jej rozprawa doktorska pt. Z ziemi polskiej do Polski, napisana pod opieką prof. Iwony Demko i prof. Krzysztofa Wodiczki, została wyróżniona w konkursie Fundacji Gessel dla Zachęty (2024). Równolegle do praktyki artystycznej pracuje w sektorze pozarządowym w obszarze ochrony praw człowieka. Jako członkini działu dostępności Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie merytorycznie opiekuje i koordynuje działania rozwijające etyczne praktyki sojusznicze instytucji kultury.

Paulina Celińska – z wykształcenia historyczka sztuki (Instytut Historii Sztuki UW), studiowała też Filologię Polskiego Języka Migowego (UW). Specjalistka w zakresie edukacji kulturalnej i dostępności sztuki. W początkach kariery zawodowej związana z Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski (1998 – 2003). Najdłużej związana zawodowo z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki gdzie w latach 2003 -2011 pełniła funkcję kierowniczki Działu Marketingu, od 2012 roku koordynatorki, a następnie pełnomocniczki dyrektora ds. dostępności. Pomysłodawczyni, kuratorka i organizatorka między innymi: ogólnopolskiego sympozjum „Udostępnianie przestrzennych obiektów sztuki przez dotyk” w 2012 roku, Encyklopedii Sztuki w PJM (2014-2018), Festiwalu Muzyki Współczesnej dla Dzieci Mała Warszawska Jesień (2011-2020, w 2016 nagrodzona przez Związek Kompozytorów Polskich). Prowadziła liczne szkolenia i webinaria z zakresu dostępności, między innymi na zlecenie i we współpracy z NIMOZ, NCK, Fundacją Kultury bez Barier.

Wioleta Jóźwiak – główna specjalistka ds. dostępności w Muzeum POLIN, członkini Sieci Liderów i Liderek Dostępności, Uczestniczka 10. edycji programu Women’s Institute on Leadership and Disability (WILD) realizowanego przez Mobility International USA. Od ponad 15 lat aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w ramach Warszawskiej Akademii Dostępności prowadziła szkolenia podnoszące świadomość zagadnień związanych z Ustawą o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym szczególnie dostępności w instytucjach kultury. Organizatorka wydarzeń edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Od czerwca 2024 członkini Rady Osób z Niepełnosprawnościami powołanej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN pracuje od marca 2019 r. Do jej obowiązków należy wsparcie eksperckie, współpraca przy realizacji działań związanych z dostępnością Muzeum (infrastruktura, wystawy i komunikacja) oraz ich monitoring. Uczestniczy też w pracach związanych z udostępnianiem osobom z niepełnosprawnościami wszelkich działań programowych Muzeum.

Dorota Kotas [ona/jej] – pisarka. Studiowała filologię polską, socjologię stosowaną i antropologię społeczną w ramach ISNS na UW oraz animację kultury w IKP. Jest autorką "Pustostanów" (2019), "Cukrów" (2021) i "Czerwonego młoteczka" (2023). Za swoją pierwszą książkę otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii proza, Nagrodę Conrada i nominację do Nagrody im. W. Gombrowicza. Jej książki zostały zaadaptowane teatralnie przez Teatr Ochoty i Centrum Sztuki Włączającej/ Teatr 21. W 2021 roku otrzymała Stypendium im. Bogny Olszewskiej przyznane na działania samorzecznicze w obszarze spektrum autyzmu. Jest też autorką opowiadania dla dzieci o autystycznej bohaterce, które znalazło się w zbiorze "15 (u)ważnych opowieści", a także tekstu w publikacji "Pasjonatki. O dziewczynach w spektrum autyzmu ". Była członkinią rady Fundacji Dziewczyny w Spektrum. Współpracowała też ze Stowarzyszeniem Zwierzęta Ludziom oraz Stowarzyszeniem Aktywności Miejskich "Rozkwit" (SAM Rozkwit). Obecnie mieszka w Warszawie ze swoją partnerką i zwierzętami. Opiekuje się działką ROD. Czasami prowadzi warsztaty pisania. W obszarze jej zainteresowań znajdują się tematy związane z literaturą, neurorożnorodnością, LGBTQ i przyrodą w mieście.

Rafał Lis – laureat 1. edycji Stypendium im. Bogny Olszewskiej. Historyk sztuki i szkoleniowiec. Choć ma serce po pozarządowej stronie, od lat pracuje na przecięciu 3 sektorów, głównie w obszarze dostępności wydarzeń, obsługi publiczności i przy tworzeniu materiałów adaptacyjnych. Od 2021 roku w zespole Fundacji Impact. Jest koordynatorem dostępności w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” i konsultantem dostępności w Teatrze Starym w Lublinie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Lublin. Dorywczy asystent osobisty. Tysiące godzin szkoleniowych i konsultacyjnych przeplatał tworzeniem tekstów łatwych do czytania, audiodeskrypcji sztuki i architektury oraz poszukiwaniem nowych rozwiązań, szytych na miarę potrzeb publiczności i instytucji. Zajmuje się też wspieraniem procesów dotyczących wdrażania i koordynowania dostępności. Czasami się frustruje, nie boi się mówić: „Nie wiem”, ale zwykle dodaje: „Ale się dowiem!”. W poprzednim życiu robił mozaiki w przestrzeni publicznej i przyglądał się
procesom miastotwórczym. Dziś wszystko, co robi, obudowuje dostępnością.

Natalia Szemis – z wykształcenia socjolożka i fotografka. Obecnie realizuje się w roli asystentki zdrowienia — osoby, która bazując na własnym doświadczeniu kryzysu psychicznego, wspiera innych chorujących. Pracuje w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie towarzyszy pacjentom w procesie zdrowienia i organizuje działania aktywizujące ich do uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym. Uczy się wspierać siebie i innych studiując w szkole psychoterapii humanistycznej. Od 2017 roku współtworzy Fundację Wielozmysły, której celem jest włączanie osób niewidomych i słabowidzących w odbiór i tworzenie kultury wizualnej.

Aleksandra Sztajerwald – pedagożka i animatorka społeczno-kulturowa. Współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, otwierając je na potrzeby osób w spektrum autyzmu i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestniczka zespołów konsultujących i opracowujących rozwiązania z zakresu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Współautorka poradników, standardów i rekomendacji. Popularyzuje i tworzy materiały z tekstem łatwym do czytania i rozumienia. Opracowuje, koordynuje autorskie i innowacyjne projekty, testuje nowe rozwiązania, szkoli i doradza.
Od 2008 r. związana z Fundacją SYNAPSIS, obecnie członkini Zarządu. W latach 2022-2023 członkini Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia – powołanej przy Pełnomocniku Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Współautorka innowacji społecznej "Kultura w tekście łatwym – wzorce dla instytucji", czyli poradników dla zespołów pracujących nad materiałami z tekstem łatwym do czytania i rozumienia. W 2021 r. stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie zarządzania kulturą.

Helena Świegocka – pedagożka teatru, teatrolożka, lektorka, liderka dostępności, kuratorka programów edukacyjnych, innowatorka społeczna. Ukończyła Szkołę Aktorską Haliny i Jana Machulskich przy PO ASSITEJ, Akademię Teatralną w Warszawie, a także podyplomowe studia na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa (kierunek Joga i relaksacja). W swojej pracy pedagogicznej oraz koordynacyjnej stawia mocny akcent na dbanie o dobrostan wszystkich członków danego procesu, co wcale nie jest jednoznaczne z unikaniem sytuacji trudnych. Na zaproszenie Polskiego Forum Migracyjnego brała udział w pracach nad modelem współpracy instytucji kultury z osobami z doświadczeniem migracji („Partnerstwo na rzecz wpływu”). Na zaproszenie Compagnie La Bulle Bleue brała udział jako ekspertka w
konferencji „Building diversity on European stages” dotyczącej włączania profesjonalnych artystów z niepełnosprawnościami w główny nurt sztuk performatywnych. W ramach projektu Common Stories brała udział w pracach nad publikacją handbooka „Good Practices Factory”. Laureatka Mazowieckiej Nagrody Inspiracji Kulturalnych IMPULS KULTURY 2023 oraz Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2023. Na co dzień pracuje w Nowym Teatrze w Warszawie (jako kierowniczka widowni i koordynatorka dostępności) oraz w TR Warszawa (jako koordynatorka dostępności i pedagożka teatru).
 

Katarzyna Grubek | Centrum Edukacji Obywatelskiej
Justyna Mańkowska | Fundacja Katarynka
Irmina Recka-Wyżga | Narodowe Centrum Kultury
Bartosz Tarnowski | Magazyn Kontakt
Anna Żórawska | Fundacja Kultury bez Barier
Fundację Nieograniczona reprezentuje: Elżbieta Olszewska
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie reprezentują: Sebastian Cichocki, Anna Łukawska-Adamczyk, Anna Zdzieborska