Promocja pierwszego numeru magazynu Miasta

  • Promocja pierwszego numeru magazynu Miasta

    Okładka pierwszego numeru magazynu „Miasta”

Wydawcy magazynu „Miasta” i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zapraszają na premierę pierwszego numeru dwumiesięcznika. Tematem spotkania będzie polityka mieszkaniowa w Polsce. W dyskusji udział wezmą: Andrzej Bratkowski - były minister gospodarki przestrzennej i budownictwa, Robert Kaniewski - Construction Club, Marek Jasiński - Komitet Obrony Lokatorów, Michał Olszewski - wiceprezydent Warszawy, Dariusz Śmiechowski - Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz publiczność.

Twórcy czasopisma chcieliby, by „Miasta” stały się platformą komunikacji między różnymi środowiskami zajmującymi się pracą nad rozwojem przestrzeni zurbanizowanych w Polsce, w szczególności do samorządowców. Pierwszy, próbny numer pisma ma charakter pilotażowy. Redakcja oczekuje na wszelkie krytyczne uwagi, które pomogą w szukaniu lepszych rozwiązań przy pracy nad kolejnymi wydaniami pisma (magazyn.miasta@gmail.com).

Darmowy pdf pierwszej edycji dwumiesięcznika udostępniony jest na stronie : www.miasta.ibpp.pl

Więcej o czasopiśmie:

MIASTA to magazyn poświęcony różnym kontekstom rozwoju miasteczek, miast i metropolii. Na jego łamach poruszane będą kluczowe tematy dotyczące zjawisk i problemów, z jakimi borykają się te przestrzenie w Polsce i za granicą.

Magazyn skierowany jest do wszystkich środowisk zajmujących się rozwojem przestrzeni zurbanizowanych, chcących poszerzać wiedzę i perspektywy dotyczące środowiska ich pracy. Od mieszkańców i artystów po urbanistów i aktywistów. MIASTA dystrybuowane będą też wśród samorządów i pracowników urzędów miejskich.

Każdy numer magazynu budowany będzie wokół tematu przewodniego. Pierwszym z nich jest kwestia mieszkaniowa, drugim - uspołecznianie przestrzeni. Dwumiesięcznik wydawany jest przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Fundację Badań Przestrzeni Publicznej TU i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpraca merytoryczna : Kongres Ruchów Miejskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronat honorowy : Stowarzyszenie Architektów Polskich. Patronat: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich. Finansowanie : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Redakcja : Joanna Erbel, Marta Żakowska. Projekt graficzny i skład : Agnieszka Popek - Banach, Kamil Banach

Zobacz także: