Prawo nie ma płci, dlaczego więc jest mężczyzną?

  • Prawo nie ma płci, dlaczego więc jest mężczyzną?
    Daniel Knorr, "Stolen History", kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Rozmowa z prof. Moniką Płatek, karnistką, wykładowczynią UW o „genderowym”, równościowym wymiarze prawa, męskiej prawnej dominacji w jego stanowieniu, nauczaniu i egzekwowaniu.

Będziemy rozmawiać też o zderzeniu państwa prawa, ustanowionego konstytucyjną zasadą neutralności państwa i jego rozdziału od instytucji Kościoła Katolickiego (i innych wyznań) w świetle ujawnienia, dzięki aktywności profesor Moniki Płatek, protokołów z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu z 2012 roku (wciąż nie są dostępne protokoły z 2013 roku).

Jaka relacja wyłania się z tych zapisów? Jak prezentuje się w niej polskie państwo, w tak kluczowych kwestiach jak stosunek do edukacji, przemocy wobec kobiet i dzieci, równouprawnienia w sprawach relacji partnerskich?

Jak należy ocenić działalność Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości? Czy polskie prawo stanowione dryfuje w stronę prawa wyznaniowego, czy polskie praktyki prawne (zachowania prokuratorskie np. w sprawach o gwałt) odbiegają literalnie od ducha obowiązującego prawa w kierunku oczekiwań środowisk konfesyjnych?

Dlaczego Polska potrzebuje czytelnego wykładu prawa? Czy prawo stanie po stronie ofiar przemocy czy raczej w obronie ideologicznego modelu męskiej dominacji konserwowanego i bronionego przez Kościół w imię własnych, partykularnych interesów?
 

Monika Płatek - polska prawniczka i wykładowczyni akademicka, feministka. Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, autorka bloga Jak z Płatka na feministka.org, założycielka (1994) i długoletnia prezeska Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Zasiadła także w radzie programowej fundacji Panoptykon. Była pełnomocniczką Rzecznika Praw Obywatelskich ds. praw ofiar przestępstw (2002–2006), a także ekspertką ds. prawnych komisji sejmowych, Open Society Institute i Rady Europy. W 2012 odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Roman Kurkiewicz - dziennikarz, redaktor, aktywista. Autor dwóch książek z felietonami z tyg. Przekrój: "Lewomyślnie" (Krytyka Polityczna, 2011), "Klapsy polskie" (Iskry, 2009). W latach 2006-2010- autor cotygodniowej audycji „Pod tytułem, program o książkach i czytaniu”, dwukrotnie red. naczelny tygodnika Przekrój.
 

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: