Pracownia Otwarta
Oferta edukacyjna Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

  • Pracownia Otwarta

    Oskar Hansen, Drzewom i ptakom (przeobrażenie okazjonalne) Formy Zamkniętej w Formę Otwartą – symetrii (dyktatu) w asymetrię (polemikę), dziedziniec Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 1994

„Pracownia Otwarta” to cykl spotkań przygotowany przez Wydział Sztuki Mediów i Scenografii Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Idea „Pracowni Otwartej” powstała w wyniku rozwinięcia projektu Akademii Otwartej realizowanego wspólnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w roku akademickim 2011/2012 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wcześniejszy projekt był cyklem spotkań i dyskusji profesorów, wykładowców oraz absolwentów ze studentami warszawskiej Uczelni oraz innymi zainteresowanymi. Zakładał otwarcie Akademii Sztuk Pięknych na inne postawy. Zwracał uwagę na różnice w systemach szkolnictwa artystycznego w Europie oraz pozwolił na twórczą wymianę myśli.

roku akademickim 2012/13 w cyklu „Pracownia Otwarta” Wydział Sztuki Mediów i Scenografii wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej podejmuje próbę przyjrzenia się sytuacji artystycznej powstającej wokół autorskich pracowni na uczelniach wyższych. Chcemy zastanowić się nad wpływem aktywnych twórców/pedagogów na kształtowanie postaw młodych. Analizujemy programy w praktyce. Ważnym elementem sprawdzającym program jest prezentacja prac. Pytamy, jak uczyć sztuki, jak profilować uczelnie, jak „wychowywać” artystów. Jak szukać nowych formuł, nowych jakości w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

Zobacz także: