Poza kosmopolią
modernizm i przynależność w międzywojennej sztuce środkowej Europy

  • Poza kosmopolią

    Marek Włodarski, Dwóch robotników, 1948. Dzięki uprzejmości Galerii Piekary i Fundacji 9/11 Art Space, Poznań

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na warsztaty naukowe dedykowane studentkom, studentom, doktorantkom i doktorantom historii sztuki oraz kierunków pokrewnych.

Rozwój sztuki modernistycznej związany był głównie z ośrodkami metropolitalnymi, takimi jak Paryż czy Berlin. Szybko rozwijające się kosmopolityczne miasta stanowiły podatny grunt dla zmian artystycznych proponowanych przez ugrupowania awangardowe. W przypadku Europy Środkowej takie ujęcie przedstawia jednak tylko jedno oblicze modernizmu.

Biorąc za punkt wyjścia wystawę „Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski”, rozważymy alternatywne formy modernizmu w Europie Środkowej, zwracając szczególną uwagę na jego związek z zaangażowaniem społecznym, zwrotem ku tematyce wiejskiej, a także rzemiosłem. Na przykładach m. in. Strenga/Włodarskiego oraz węgiersko-żydowskiej artystki Anny Lesznai przeanalizujemy różne formaty modernizmu, które koncentrują się na postaci ludzkiej w wieloetnicznych przestrzeniach międzywojennej Europy Środkowej.

Warsztaty na platformie ZOOM odbędą się w języku angielskim.

Formularz zgłoszeniowy został ukryty.

Julia Secklehner

jest pracowniczką naukową Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Uzyskała stopień doktora w dziedzinie historii sztuki na Courtauld Institute of Art w Londynie. Specjalizuje się w historii sztuki i kulturze wizualnej Europy Środkowej. Obecnie prowadzi badania nad modernizmami wernakularnymi i regionalnymi. Współtworzy projekt Continuity / Rupture: Art and Architecture in Central Europe, 1918-1939 (CRAACE) finansowany przez Europejską Radę ds. Naukowych.

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: