Poza instytucjami i rynkiem

  6 marca (wtorek), godz. 18.00 prowadzenie: Mirek Filiciak gościem spotkania będzie Tomasz Rakowski

Pierwsze spotkanie z cyklu „Zhakować kulturę” przygotowanego przez socjologów Mirosława Filiciaka i Alka Tarkowskiego będzie wprowadzało w tematykę alternatywnych obiegów treści kultury - z uwzględnieniem zjawisk ekonomii nieformalnej.

Sieciowy model dzielenia się i współpracy, spopularyzowany za sprawą narzędzi internetowych, zmienił dawnych „konsumentów” i „odbiorców” mediów w twórców i pośredników w dostępie do treści kultury. Umożliwił też nowe formy mobilizacji społecznej. Nowe technologie i ich użytkownicy „zhakowali” kulturę. Równocześnie w dyskusji o własności intelektualnej, zdominowana przez dekady przez kwestię interesów posiadaczy praw, pojawiły nowe hasła: domena publiczna, wolna kultura, prawa podstawowe użytkowników, piractwo.

Wąska regulacja przemysłów kultury stała się kluczowym czynnikiem rozwoju społeczeństwa. Jak pogodzić te obszary? Czy to, co dzieje się w internecie, jest konkurencją dla instytucji kultury? Jak mogłyby wyglądać sojusze pomiędzy światem kultury zinstytucjonalizowanej a uczestnikami oddolnych praktyk sieciowych? Gdzie tkwią potencjalne źródła napięć? Na ile obserwowane w internecie (i w dużej mierze przez internet umożliwiane) formy mobilizacji społecznej, dają się przenosić poza Sieć? Wreszcie: jakie formy regulacji pozwolą użytkownikom na czerpanie maksimum korzyści z tej sytuacji?

Zobacz także: