Poza girl power: dziewczyńskie formy oporu
wykład Agaty Lisiak

  • Poza girl power: dziewczyńskie formy oporu

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wykład prof. Agaty Lisiak.

Popularne od lat 90. hasło girl power – jak wiele innych z zamierzenia emancypacyjnych inicjatyw (feministycznych, antyrasistowskich, ekologicznych czy queerowych) – zostało przechwycone przez dyskurs neoliberalny i odpolitycznione przez postfeminizm i feminizm liberalny. Tytuł wykładu odnosi się zarówno do mocno osadzonej w kulturze popularnej strategii girl power, jak i dziewczyńskich form oporu, które kształtują się poza tym szablonem. W oparciu o teksty feministyczne i przykłady z kultury wizualnej, przyjrzymy się tym elementom dziewczyńskiego oporu, które mogą (i powinny) być podstawą do tworzenia nowej wyobraźni politycznej.

Wykład jest częścią seminarium dr Ewy Majewskiej w ramach projektu „Wczesna Solidarność oraz Czarny Protest w koncepcji kontrpubliczności oraz podporządkowanych innych” (grant NCN nr 2016/23/B/HS2/01338).
 

prof. Agata Lisiak

jest profesorką w Bard College Berlin, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu studiów miejskich i migracyjnych, kultury wizualnej i feminizmu. Jest autorką książki „Urban Cultures in (Post)Colonial Central Europe” (2010). Jej teksty ukazały się m.in. w Feminist Review, Gender, Place and Culture, CITY i Widoku.

Zobacz także: