Postprawda Prawicy. Postprawda Lewicy
Debata

  • Postprawda Prawicy. Postprawda Lewicy

    Grafika debaty: Marcel Kaczmarek

Departament Obecności zaprasza na spotkanie zatytułowane „Postprawda Prawicy. Postprawda Lewicy”, które odbędzie się w ramach cyklu Biuro Tekstów Jawnych w Muzeum na Pańskiej.

W 2016 roku redakcja Oxford English Dictionary tytuł „słowa roku” przyznała terminowi „postprawda”. Od tego czasu słowo to wraca nieustannie publicznych dyskusjach. Jak każdy nowy, ciągle do końca niezdefiniowany termin postprawda staje się często komunałem, znaczącym jednocześnie wszystko i nic.

W trakcie spotkania Postprawda lewicy, postprawda prawicy spróbujemy przebić się poza komunał. Zastanowimy się, czy termin postprawdy jest nam w ogóle potrzebny, a jeśli tak, to jak można go zdefiniować w ten sposób, by nie był stosowany tylko i wyłącznie jako etykietka określająca nielubiane przez posługujące się nią osobę zjawiska. W tym celu spróbujemy zderzyć ze sobą różne spojrzenia na postprawdę – zorientowane na politykę i na kulturę, patrzące raczej z prawej i raczej z lewej strony.

Oś prawica-lewica jest tu o tyle ważna, że termin postprawdy powstaje w dość ściśle określonym politycznie miejscu: w ramach liberalnych i lewicowych dyskursów publicystycznych i akademickich. Ma w nich nie tylko opisową, ale także silnie polemiczną funkcję: używany jest do dyskredytacji narracji współczesnej prawicy – głównie tej populistycznej w politycznej i postmodernistycznej w kulturowej formie. Być może jednak, patrząc z prawej strony, da się zobaczyć także „lewicową postprawdę?” Gdzie szukać jej przykładów?

Na te pytanie postaramy się odpowiedzieć w dwóch krótkich prezentacjach i towarzyszącej im dyskusji. Najpierw Jakub Majmurek (publicysta i krytyk filmowy) i dr hab. Piotr Kletowski (filmoznawca z UJ) spróbują przedstawić spojrzenie na postprawdę z – odpowiednio –prawicowego i lewicowego – punktu widzenia. W swoich prezentacjach przyjrzą się nie tylko politycznemu wymiarowi zjawiska, ale także temu jak reaguje na nie i współtworzy je współczesna popkultura, zwłaszcza film i kultura wizualna.

Następnie dwaj prelegenci spotkają się w dyskusji prowadzonej przez dr Helenę Chmielewską-Szlajfer – socjolożkę z Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, badającej upolitycznienie internetowych tabloidów w Polsce i krajach anglosaskich. W debacie weźmie udział Rafał Woś – publicysta z tygodnika „Polityka”, zaznaczający swój sceptycyzm co do użyteczności
terminu „postprawda”.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: