Polska (myśl) w Trzecim Świecie
Z prof. Jerzym Osiatyńskim i Małgorzatą Mazurek rozmawia Michał Sutowski

  • Polska (myśl) w Trzecim Świecie

    I doroczne spotkanie doradców Banku Światowego, 19-24 lipca 1948; w prawym dolnym rogu Michał Kalecki. Dzięki uprzejmości Polskiej Akademii Nauk

Rozmowa Michała Sutowskiego z prof. Jerzym Osiatyńskim i Małgorzatą Mazurek jest drugim spotkaniem w cyklu dyskusji wokół wystaw „After Year Zero” i „Gdyby dwa morza miały się spotkać”.

Polska miała niegdyś wiele do zaoferowania tzw. Trzeciemu Światu. Badacze ze środowiska nazywanego później Polską Szkołą Rozwoju – Ignacy Sachs, Michał Kalecki czy Witold Kula – nie tylko należeli do światowej elity nauk społecznych, historycznych i ekonomicznych. Potrafili też przekuć lokalne XX-wieczne doświadczenie Polski – zacofanego kraju rolniczego poddanego forsownej industrializacji, z kolonialną okupacją po drodze – w inspirację dla wielkich planów modernizacji odzyskujących niezależność krajów Afryki i Azji. Ze świadomością ograniczeń kapitalizmu i absurdów sowieckiego planizmu tworzyli ambitne strategie rozwoju Ghany, Indii czy Mongolii.

O tym jak Warszawa lat 60. stała się intelektualną Mekką dla polityków i ekonomistów z krajów rozwijających się opowie profesor Jerzy Osiatyński, b. minister finansów RP, członek Rady Polityki Pieniężnej, uczeń Michała Kaleckiego i Małgorzata Mazurek, profesor studiów polskich na Wydziale Historii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Jerzy Osiatyński (1941) - profesor nauk ekonomicznych, absolwent SGPiS (obecnie SGH), b. minister finansów (w rządzie Hanny Suchockiej), obecnie członek Rady Polityki Pieniężnej, znawca teorii ekonomii, finansów publicznych, historii myśli ekonomicznej XX w. oraz transformacji gospodarki od centralnie planowanej do rynkowej, autor m. in. podręcznika "Finanse publiczne", redaktor naukowy pism Michała Kaleckiego.

Michał Sutowski (ur. 1985) - politolog, absolwent MISH UW, członek zespołu "Krytyki Politycznej" oraz Instytutu Studiów Zaawansowanych, publicysta "Dziennika Opinii", tłumacz m. in. książek Ulricha Becka, Roberta Skidelskiego, Marci Shore, Iwana Krastewa, autor książek "Żyj i pozwól żyć" (wywiad z Agatą Bielik-Robson), "Związki przyjacielskie" (wywiad z Ludwiką Wujec) oraz "Jestem stąd" (wywiad z Agnieszką Graff).

Małgorzata Mazurek jest profesorem studiów polskich na Wydziale Historii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Zajmuje się nowożytną i współczesną historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz historią nauk społecznych. Wcześniej pracowała w Centrum Badań nad Historią Najnowszą w Poczdamie. Wykładała także na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka książek "Socjalistyczny zakład pracy. Robotnicy w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych" (2005), "Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989" (2010), a także wielu artykułów i rozdziałów książek opublikowanych po polsku, angielsku, niemiecku i francusku. Obecnie pracuje nad książką o historii badań nad ludnością, emigracją i kapitalizmem na ziemiach polskich, które w latach 40-tych XX w.  stały się podstawą teorii rozwoju w tzw. krajach Trzeciego Świata oraz przyczyniły się do powstania międzynarodowej dyscypliny nauk społecznych, tzw. development economics.  

Zobacz także:

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Film „Ceddo”Pokaz filmu Ousmane Sembène Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Spotkanie Seks, cytadela i krzyż. Życie intymne w wielkich religiachZ Moniką Bobako rozmawia Patrycja Sasnal Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Film „Ostatni anioł historii”Projekcja fimu Johna Akomfrah oraz dyskusja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Spotkanie Wygnani do raju? Skąd się biorą uchodźcy u bram UEZ Adamem Leszczyńskim rozmawia Michał Sutowski Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Debata Jak daleko stąd, jak blisko. Społeczne skutki konfliktu palestyńsko-izraelskiegoZ Konstantym Gebertem rozmawia Patrycja Sasnal Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Film „Słowa i rzeczy Mudimbego”Projekcja filmu Jeana-Pierre'a Bekolo Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Film „Kuba: afrykańska Odyseja”Projekcja filmu Jihan El-Tahri Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa