Polaków portret własny?
Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

  • Polaków portret własny?
    Piotr Uklański „Bez tytułu (Jan Paweł II)”, 2004, kolekcja Muzeum

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu „Polaków portret własny?”. Jest on zapowiedzią zbliżającej się wystawy kolekcji Muzeum i próbą odniesienia do dwóch ważnych wystaw polskich kolekcji sztuki współczesnej: do wystawy „Korespondencje.

Sztuka nowoczesna i uniwersalizm” w Muzeum Sztuki w Łodzi oraz do Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku Muzeum Narodowego w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w Pałacu Prezydenckim, w którym obecnie pokazywana jest część zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej ( wystawa „Jaka sztuka dziś, taka Polska jutro”).

W dyskusji, którą poprowadzi krytyczka sztuki Dorota Jarecka, poświęconej miejscu, znaczeniu i zadaniom kolekcji sztuki współczesnej w kulturze dzisiaj udział wezmą Piotr Rypson, Jarosław SuchanJoanna Mytkowska.

Piotr Rypson, zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Warszawie, opowie o nowo otwartej wystawie sztuki polskiej XX i XXI wieku. Przedstawi charakter tej kolekcji, treści budowane przez kolejnych dyrektorów, a także podzieli się refleksją o sposobach radzenia sobie z jej szeroką narracją, o obciążeniach związanych z historią instytucji.

Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, zaprezentuje jedną z najznakomitszych, zainicjowaną przez artystów, kolekcję sztuki w Polsce: poruszy kwestię znaczenia szerszego, międzynarodowego, spojrzenia na kulturę i sztukę. Ponadto, jako że podstawową wartością zbioru MSL tworzonego w większości z dzieł z obszaru sztuki eksperymentującej, jest jego otwarcie na współczesność – Jarosław Suchan będzie próbował odpowiedzieć na pytanie o sposoby pracy z historią.

Trzecim uczestnikiem spotkania będzie Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawie, która opowie o założeniach nowo powstającej kolekcji Muzeum: o jej lokalno-globalnych ambicjach i potencjale do stawiania pytań o współczesne tożsamości.

Kliknij, aby pobrać program Muzeum Otwartego >>

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: