Neoanimizm i nekropolityka: moment „na żywo” i dokumentacja w czasach późnego kapitalizmu
Seminarium prof. Rebecki Schneider

  • Neoanimizm i nekropolityka: moment „na żywo” i dokumentacja w czasach późnego kapitalizmu

    \"Ręce Cuevas de las Manos nad Rio Pinturas, niedaleko miasta Perito Moreno w prowincji Santa w Argentynie\" Dzięki uprzejmości Wikimedia Commons via Wikimedia at http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/SantaCruz-CuevaManos-P2210651b.jpg

Seminarium jest kontynuacją wykładu otwartego „Performans i dokumentacja” i ma na celu krytyczną analizę tekstów teoretycznych, które poszerzają i problematyzują kategorię tego co „żywe” i bycia „na żywo”, w przeszłości służącą oddzieleniu dokumentacji performansu od jego właściwego dziania się.

Co inwestujemy w sztukę performansu? Dlaczego teraz? Na ile poszerzona kategoria tego, co żywe wspiera neoliberalny kapitalizm, a na ile go krytykuje?

Na seminarium obowiązują zapisy. Zgłoszenia składające się z bio (max. 300 słów) i krótkiego uzasadnienia chęci udziału w seminarium (max. 500 słów) prosimy kierować na adres: zapisy@artmuseum.pl z dopiskiem „PUNKTY STYKU” w temacie wiadomości. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 kwietnia. 

Rebecca Schneider

Specjalizuje się w studiach nad teatrem i performansem na przecięciu nowych mediów, literatury, fotografii, architektury, a także „performatywnością” codzienności. Wykłada historię teatru, jak również kulturoznawstwo i teorie performatywne. Jest autorką wielu książek i publikacji, w tym: „The Explicit Body in Performance” (Routledge, 1997) i „Performing Remains: Art and War in Times of Theatrical Reenactment” (Routledge 2011). Jest również współredaktorką antologii „Re:Direction: A Theoretical and Practical Guide to 20th-Century Directing”.

Schneider zasiada w zespole redakcyjnym „TDR: The Drama Review”, publikuje w „Women and Theatre”, jest współredaktorką, wraz z Davidem Krasnerem, serii książek „Theatre: Theory/Text/Performance" wydawanej przez University of Michigan Press i doradcą serii „Performance Interventions" z Palgrave McMillin.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: