Onto-teologia performansu
Seminarium prof. Freda Motena

  • Onto-teologia performansu

    fot. Fred Moten

Seminarium jest kontynuacją wykładu otwartego. Spróbuje ono przemyśleć, w jaki sposób punkt przecięcia „czarności” i performansu kwestionuje (jednocześnie je pogłębiając) normatywne rozumienie ontologicznych i teologicznych koncepcji ubóstwa.

Prace współczesnych teoretyków J. Kamerona Cartera i Nahum D. Chandlera posłużą jako (destrukcyjna i rekonstrukcyjna) podstawa teorii i badań nad performance. W rezultacie pozwolą one spojrzeć świeżym okiem na osobę Jerzego Grotowskiego i jego twórczość.

Na seminarium obowiązują zapisy. Zgłoszenia składające się z bio (max. 300 słów) i krótkiego uzasadnienia chęci udziału w seminarium (max. 500 słów) prosimy kierować na adres: zapisy@artmuseum.pl z dopiskiem „PUNKTY STYKU” w temacie wiadomości. Termin do 17 czerwca!

Fred Moten

Specjalizuje się w dziedzinie sztuki i kultury Afro-Amerykańskiej (black studies), w ramach której zajmuje się głównie zagadnieniami z pola performansu, poezji i teorii krytycznych. Jest autorem: „Arkansas” (Pressed Wafer Press, 2000), „Poems” (z Jim Behrle; Pressed Wafer Press, 2002), „In the Break: The Aesthetics of the Black Radical Tradition” (University of Minnesota Press, 2003), „I ran from it but was still in it” (Cusp Books, 2007), „Hughson’s Tavern” (Leon Works, 2008) i „B Jenkins” (Duke University Press, 2010). Wykłada poezję nowoczesną na Riverside Universtity w USA.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: