Performans Dominiki Olszowy
w ramach wystawy „Pomnikomania”

  • Performans Dominiki Olszowy

    Fot. Daniel Chrobak

Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprasza na performans Domniniki Olszowy „Kamyk na dnie galarety”, który w każdy weekend odbywa się na placu przed Pawilonem Zodiak.

Dominika Olszowy zamiast poszukiwać stałej i zamkniętej formy reprezentacji historii, stawia na żywy pomnik. Używa do tego materiałów i rozwiązań wywodzących się z tradycji radykalnie innych niż rzeźba pomnikowa i architektura reprezentacyjna. 

Punktem wyjścia dla prezentowanych historii są obiekty inspirowane nieistniejącymi już realizacjami pomnikowymi Stanisława Sikory (1911–2000), rzeźbiarza działającego w trzech epokach.

W rękach mima Jerzego Klonowskiego przedmioty działają jak klucze otwierające kolejne opowieści. Odtwarzane na życzenie, po wrzuceniu monety, wymagają interakcji ze strony widzów. Mim, obecny na placu w różnych momentach trwania festiwalu, odtwarza występ za każdym razem nieco inaczej, wpisując podatność na zmiany w samą istotę przekazu historycznego. Zbiór prezentowanych opowieści krąży wokół kategorii porażki jako elementu życia artysty i jego pomnikowej twórczości, ale też porażki jako charakterystycznej cechy procesów historycznych tak chętnie upamiętnianych w pomnikach.   

Więcej informacji o wystawie: wwb11.artmuseum.pl.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: