Otwarta Rada Programowa
Parku Rzeźby na Bródnie

  • Otwarta Rada Programowa

    fot. Wojtek Radwański
  • Otwarta Rada Programowa

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na debatę otwierającej proces powołania nowej kadencji Rady Programowej Parku Rzeźby na Bródnie. 

Z przykrością informujemy, że zaplanowana na jutro Otwarta Rady Programowa Parku Rzeźby zostaje przełożona. O nowym terminie poinformujemy Państwa niezwłocznie, gdy zostanie ustalony.

Organizacja Otwartej Rady Programowej Parku Rzeźby wraz z debatą jest jednym z elementów programów rezydencyjnych, składających się na XI rozdział Parku Rzeźby na Bródnie.

Debata nosi tytuł: “Współpraca w przestrzeni publicznej między instytucją sztuki, lokalnym samorządem, społecznością mieszkańców i przyrodą”.

Ze względu na istotną sprawę mocniejszego włączania strony społecznej w procesie współzarządzania Parkiem Rzeźby, obecność okolicznych mieszkańców na Otwartej Radzie oraz debacie jest kluczowa. Chcemy włączyć Was w działania Rady, jak również współtworzyć sieć komunikacji ze wszystkimi sąsiadami zainteresowanymi losami Parku Rzeźby na Bródnie.

Podczas spotkań w ramach XI edycji Parku Rzeźby na Bródnie wybrzmiała bardzo mocno potrzeba zwrócenia większej uwagi na przyrodę parku, która jest złożonym ekosystemem mającym swoje interesy, potrzeby i wymagania.
W debacie wezmą udział przedstawiciele Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Urzędu Dzielnicy Targówek, Biur Miasta Stołecznego Warszawy, które odpowiedzialne są za partycypacyjne i zrównoważone modele zarządzania miastem oraz biolożka Urszula Zajączkowska (SGGW).

Tytuł tegorocznej edycji Parku Rzeźby na Bródnie to “Ekomuzeum. Instytucja ze społecznością”. Program był oparty o cykl wykładów i warsztatów Letniej Szkoły dedykowanych osobom pracującym w lokalnych instytucjach, animatorkom i aktywistkom związanych z Bródnem i Targówkiem oraz rezydencje uczestniczek Szkoły wzmacnianych przez artystki: Annę Siekierską, Dianę Lelonek, artystę Michała Mioduszewskiego i edukatorkę Katarzynę Witt.

Otwarta Rada Programowa Parku Rzeźby i debata jest inicjatywą jednej z grup, która postawiła sobie za cel doprowadzić do otwartego dla publiczności bródnowskiej spotkania, by przedyskutować kwestie dobrej współpracy między przyrodą, lokalną społecznością, lokalnymi władzami i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Finalnym elementem XI rozdziału będzie wystawa 28 września, która podsumuje rezydencje, zaprezentuje dzieła czterech zespołów oraz otwarty manifest składany przez cały proces tegorocznej edycji Parku Rzeźby – propozycję definicji instytucji wrażliwej, która może przyjąć nazwę ekomuzeum. 

Inne wydarzenia z tego cyklu: