Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie „Sąsiedzi”
Екскурсія по виставці «Сусіди» українською мовою

  • Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie \

    Nikita Kadan, "Wszyscy chcą żyć nad morzem", fotografia archiwalna, 2014

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy zapraszają na otwarte oprowadzania w języku ukraińskim po wystawie „Sąsiedzi”, zorganizowanej w ramach 10. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE.

[Текст українською мовою нижче]

Wystawa „Sąsiedzi” jest próbą przyjrzenia się idei sąsiedztwa we współczesnym mieście. Na skutek skali migracji, uwarunkowanych ekonomicznie czy politycznie, staje się ona jedną z podstawowych kwestii do wspólnego pomyślenia na nowo. Różnorodne doświadczenia współbycia w nowym kontekście – podzielane zarówno przez pracowników sezonowych, jak i innych migrantów – są punktem wyjścia prac prezentowanych w ramach tegorocznej edycji festiwalu. Dzięki temu otrzymujemy złożony obraz dzisiejszych relacji i znaczeń kształtujących się wokół tematu sąsiedzkości. Relacje pomiędzy Warszawą a Kijowem służą za przykład dla ukazania szerszych procesów globalnych.

Po wystawie oprowadzi Taras Gembik.

***

Музей сучасного мистецтва у Варшаві та Музей Варшави запрошують на відкриті екскурсії українською мовою по виставці «Сусіди», організованої в рамках 10-го фестивалю ВАРШАВА В БУДОВІ.

Виставка «Сусіди» - це спроба подивитися на ідею сусідства в сучасному місті. В результаті масштабної міграції, обумовленої економікою та політикою, сусідство стає основною темою для переосмислення. Різноманітний досвід спільного життя в новому контексті – сезонних працівників та мігрантів - є вихідним пунктом робіт, представлених у рамках цьогорічного фестивального видання. Завдяки цьому ми отримуємо комплексну картину сучасних відносин і значень, що формуються навколо теми сусідства. Відносини між Варшавою та Києвом служать прикладом для демонстрації більш широких глобальних процесів.

Провідник: Тарас Гембік

Вхід на екскурсію включений до квитка на виставку (1 злотий)
Місце: Павільйон Цепелія,вул. Маршалковська 99/101, Варшава

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Sąsiedzi”Кураторська екскурсія фестивальною виставкою «Сусіди» Pawilon Cepelii
Marszałkowska 99/101, Warszawa
17:00 Spotkanie Miasto i jego krajobraz. Wokół ukraińskiej architektury modernistycznejМісто і його ландшафт. Навколо модерністської архітектури в Україні MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
15:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Sąsiedzi”. Popołudnie w Muzeum Pawilon Cepelii
Marszałkowska 99/101, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w Polskim Języku Migowym po wystawie „Sąsiedzi” Pawilon Cepelii
Marszałkowska 99/101, Warszawa
12:00 Warsztaty Emesenki: Kosmiczna architektura. Sztuka dla najmłodszych Pawilon Cepelii
Marszałkowska 99/101, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskim po wystawie „Sąsiedzi” Pawilon Cepelii
Marszałkowska 99/101, Warszawa
17:00 Spotkanie Nowe sąsiedztwo: Marina Napruszkina w rozmowie z Wasylem CzerepanynemПрезентація ініціативи «Нове сусідство»: Марини Напрушкіної розмовляє з Василем Черепанином MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie „Sąsiedzi”Екскурсія по виставці «Сусіди» українською мовою Pawilon Cepelii
Marszałkowska 99/101, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Sąsiedzi” Pawilon Cepelii
Marszałkowska 99/101, Warszawa