Oprowadzanie po wystawie „Robiąc Użytek”
Działania w skali 1:1. Ruch od sztuki do życia i z powrotem

  • Oprowadzanie po wystawie \

    Oprowadzanie po wystawie "Robiąc użytek", fot. Bartosz Stawiarski

Kiedy ramy Muzeum stają się zbyt ciasne, a artyści nie chcą dłużej tworzyć obiektów przeznaczonych do kontemplacji, sztuka zaczyna przekraczać granice swojego świata. Przenika do codziennego , a nawet rozpuszcza się w nim. Twórcy robią użytek ze swoich artystycznych kompetencji. Skąd bierze się ta potrzeba i dlaczego sztuka się tak zmienia? Na czym polega skala 1:1 i jak rozumieć „robienie użytku”?

Oprowadzanie po wystawie “Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej” pomyślane jest jako prezentacja różnorodnych praktyk artystycznych i zachęta do inspirowania się alternatywnymi sposobami myślenia i działania.

Oprowadzanie poprowadzi Adrian Przystalski - wolontariusz MSN, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zainteresowany wieloma dziedzinami w tym sztuką i filozofią. Model przejściowy między generacją X i Y.
 

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: