Oprowadzanie po wystawie „After Year Zero”
Prowadzi dr Karolina Marcinkowska

  • Oprowadzanie po wystawie \

    Przestrzeń wystawy "After Year Zero", fot. B. Stawiarski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprasza na oprowadzanie tematyczne po wystawie „After Year Zero”.

Spotkanie poprowadzi dr Karolina Marcinkowska, antropolożka, twórczyni inicjatywy AFRICA REMIX - cyklu warsztatów i spotkań dotyczących współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych oraz sztuki współczesnej w Afryce Subsaharyjskiej.

Karolina Marcinkowska była i jest zaangażowana w projekty kuratorskie i badawcze m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, MEG - Musée d’Ethnographie w Genewie, Santander Cultural w Porto Alegre. Realizowała projekty z zakresu edukacji i dziedzictwa kulturowego  m.in. w Ghanie, Kenii, Brazylii, na Madagaskarze. Opisuje i wycenia prywatne kolekcje sztuki afrykańskiej. We wrześniu 2015 ukaże się jej książka oparta o doktorskie badania terenowe pt. „Od-tworzyć przeszłość. Kult czumba na Madagaskarze”, WN Katedra (opis dostępny na stronie wydawnictwa).

Podczas oprowadzania Karolina Marcinkowska zwróci uwagę przede wszystkim na kontekst kulturowy wybranych przez siebie prac. Wskaże na „ukryte znaczenia” w filmach Ruy Guerry ("Mueda, pamięć i masakra"), Ousmane Sembène ("Ceddo") i Balafu Bakupa-Kanyindy ("Starcie pionków"), wynikające m.in. z tradycji ustnego przekazu historii i mechanizmów oralności przeniesionych na formę filmową.

Będzie mowa o tym, w jaki sposób relacje władzy ujawniają się w języku, zachowaniu i wyglądzie, a nawet rekwizytach należących do bohaterów filmowych. Postkolonialne przedefiniowanie władzy i „tradycje wynalezione” przejawiają się w pracach Kudzanai Chiuraia i Daniela Kojo Schrade w postaci hybrydalnej, łączącej różne wątki nierzadko wywodzące się z kultury popularnej, urban art ale także z folkloru lokalnego (wątek trickstera kulturowego - pająka Anansi w pracy Daniela Kojo Schrade). Motyw czasu i miejsca świętego, współistnienia dwóch światów, pojawi się też w interpretacji filmu „Wyprawa na górę Zugualla” autorstwa Theo Eshetu. Lokalne przysłowie dobrze ilustruje dualność tego miejsca: „ci, co mieszkają daleko, składają jej pokłony. Ci, co mieszkają blisko, orają jej ziemię”. To, co w europocentrycznym dyskursie nazywamy „tradycją” sztucznie pozycjonowaną na przeciwnym biegunie wobec „nowoczesności”, w filmie Eshetu ukazane jest jako wspólnotowa świadomość „przejścia”. „Bycie pomiędzy”, na granicy światów, wyraża się także na poziomie jednostki, jej ciała i ducha.

Obraz ”Wizyta Haile Selassie na Jamajce" Qes Adamu Tesfaw będzie zachętą do podjęcia dialogu z tradycyjnym malarstwem etiopskim, zrozumienia znaczenia stylistyki postaci i symboliki barw. Stanie się też pretekstem do opowieści o związkach Etiopii z Jamajką, źródłach rastafarianizmu i świętach narodowych Jamajki. O „romansie” świętości i władzy z kulturą popularną i miejską, dowiemy się więcej na przykładzie tak legendarnych w Afryce postaci, jak Lumumba czy Bruce Lee. Wątek osobistej, intymnej, poetyckiej wręcz opowieści na temat postkolonialnego miasta – Luandy – omówimy na przykładzie znakomitej pracy Kiluandy Kia Hendy Cementowany związek. Podczas spotkania przybliżone zostaną także sylwetki i twórczość Ousmane Sembène, Theo Eshetu, Kudzanai Chiurai, Kiluanji Kia Henda. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Africa Remix na Facebooku.

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: