Oprowadzania po domu Hansenów
Oprowadza Aleksandra Górecka

  • Oprowadzania po domu Hansenów

    Fot. J. Certowicz

Zapraszamy na oprowadzania Aleksandry Góreckiej po Domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie.

 

Bilety będą dostępne w M Sklepie na tydzień przed wydarzeniem.

Od 2014 roku Dom Hansenów znalazł się pod opieką Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a pod koniec 2017 roku stał się własnością Muzeum. Kluczowym wydarzeniem w życiu domu w tym czasie było, poza ogromnym zainteresowaniem ze strony fanów architektury, wpisanie go do rejestru zabytków w 2018 roku. W uzasadnieniu podkreślono wartość historyczną założenia jako unikalnego przykładu realizacji teorii Formy Otwartej zaprezentowanej po raz pierwszy na kongresie CIAM w Otterlo w 1959 roku.

W tym roku pokażemy pierwsze rezultaty konserwacji Domu Zofii i Oskara Hansenów wykonane dzięki wsparciu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Eksperymentalny budynek należy do najmłodszych zabytków nowoczesnej architektury drewnianej w Polsce. Powstał w latach 1968–1970 w Szuminie, 80 kilometrów od Warszawy, we wsi usytuowanej w malowniczym starorzeczu Bugu.

Projekt renowacji i konserwacji obiektu został wykonany przez architektów z pracowni Grzegory & Partnerzy Architekci. Na postawie zaleceń konserwatorskich opracowano program badań oraz prac konserwatorskich i restauratorskich oraz projekt budowlany konserwacji, co jest standardową procedurą w przypadku każdego zabytku rejestrowego. Stworzony przez architektów Jarosława Grzegorego i Marcina Urbanka projekt zakłada przeprowadzenie prac w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, a także niewielkich robót modernizacyjno-adaptacyjnych. Te ostatnie prace zakładają wymianę instalacji elektrycznej, izolację bloków fundamentowych, drenaż umożliwiający rozprowadzenie zalegającej po silnych deszczach wody, a także rozwiązania poprawiające gospodarowanie energią. Planowane jest m.in. zainstalowanie pomp ciepła i uszczelnienie istniejących okien a także lepsza, prowadzona od wewnątrz w sposób jak najmniej inwazyjny, izolacja dachu i ścian.

Prace będą skupione na przywróceniu lub podtrzymaniu tradycji ekologicznych, do których w przypadku rodziny Hansenów należał recycling materiałów, kompostowanie oraz stworzenie na terenie działki dobrych warunków dla leśnych ptaków i małych zwierząt.

Wszystkie prace będą prowadzone w technologiach dostosowanych do specyfiki materiałowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Zakres prac został określony po przeprowadzeniu szczegółowego rozpoznania, waloryzacji i rozwarstwienia elementów, stanowiących o oryginalnym, autorskim projekcie Hansenów oraz wtórnych nawarstwieniach i przekształceniach. W przypadku konieczności wymiany oryginalnych elementów, spowodowanej ich złym stanem technicznym (na przykład przeciekający dach garażu) użyte zostaną elementy tożsame materiałowo.

Priorytetem konserwatorów jest, by ingerencje w oryginał były jak najmniejsze. Ze względu na specyfikę obiektu, wynikającą z jego zabytkowej formy oraz wymagań określonych w Ustawie z dnia 21.11.1996 r. o muzeach, w trakcie wszystkich prac i robót zastosowane będę dopuszczalne odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dom Hansenów to obiekt „szyty na miarę” użytkowników, budowany z licznymi odstępstwami od przepisów, pełen indywidualnych rozwiązań wnętrzarskich. Konserwatorom zależy na zachowaniu unikalnego charakteru miejsca.

Planujesz odwiedzić Dom Hansenów? Koniecznie zapoznaj z zasadami zwiedzania tego miejsca:

• Dom jest udostępniany do zwiedzania w małych grupach – maksymalnie 19-osobowych, przy czym ze względów konserwatorskich wewnątrz domu może przebywać jednocześnie nie więcej niż 9 osób.
• Udział w wycieczkach i zwiedzanie domu są odpłatne, wymagają wcześniejszego zakupu biletów na wybrany termin przez sklep.artmuseum.pl
Odpłatność zależy od rodzaju wycieczki, wyboru środku transportu i przysługującej ulgi. Cena biletu zależy od rodzaju dojazdu; w przypadku dojazdu własnego cena biletu jest niższa aniżeli w wypadku dojazdu zapewnianego przez Muzeum. Koszt zwiedzania z dojazdem własnym (samochód/rower) – bilet normalny: 40 zł, bilet ulgowy: 20 zł.
• Bilet można kupić online lub nabyć w kasie Muzeum nad Wisłą.
• Bilety udostępniane są w poniedziałki o g. 10:00 w M Sklepie.
• W każdym sezonie odbywa się co najmniej jedna wycieczka, w trakcie której organizowane są oprowadzania w Polskim Języku Migowym i z audiodeskrypcją.
• Zakup biletów i udział w wycieczce oznacza akceptację Regulaminu Zwiedzania Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Regulamin określa szczegółowe zasady rezerwacji i zakupu biletów.

Zobacz także:

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
14:00 Oprowadzania Oprowadzania po domu HansenówOprowadza Aleksandra Górecka Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzania Rodzinne oprowadzania po domu HansenówOprowadza Aleksandra Górecka Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
14:00 Oprowadzania Rodzinne oprowadzania po domu HansenówOprowadza Aleksandra Górecka Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
07:45 Wycieczka Wszystkie drogi prowadzą do SzuminaWycieczka rowerowa Małkinia-Szumin-Barchów Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzanie Sąsiedzkie oprowadzanie po Domu HansenówOprowadza Wanda Chróścicka Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
07:45 Wycieczka Wszystkie drogi prowadzą do SzuminaWycieczka rowerowa Sadowne Węgrowskie-Szumin-Barchów Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzanie sąsiedzkie Sąsiedzkie oprowadzanie po Domu Hansenów Oprowadza Wanda Chróścicka Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po Domu HansenówOprowadza Aleksandra Górecka Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po Domu HansenówOprowadza Aleksandra Górecka Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów