Odrodzenie rzemiosła
Konfrontacje. Historia dizajnu

  • Odrodzenie rzemiosła

    Czajkowski, Pawilon Polski

Muzeum zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Konfrontacje, które tym razem poświęcone będzie organizacjom rękodzielniczym powstałym w kręgu Ruchu Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł.

W przypadku większości związanych z ruchem struktur i modeli działania, wzorcem stały się powstałe w 2 poł. XIX wieku organizacje brytyjskie, takie jak Century Guild (1882), Art Workers Guild (1884) czy Guild and School of Handicraft (1888). Zgodnie z ideowym założeniami Arts & Crafts Movement, odwoływały się one do zasad i wartości wypracowanych w średniowieczu przez ówczesne stowarzyszenia rzemieślnicze – cechy (guilds), z oczywistym ich przystosowaniem do warunków istniejących w Anglii, Irlandii i Szkocji w końcu XIX stulecia.

Wzorowane na tych organizacjach odpowiedniki w innych krajach – tak w USA, jak w Europie – łączyły doświadczenia brytyjskie z rozwiązaniami wynikającymi z warunków lokalnych: sytuacji politycznej i społecznej, stosunków pracy czy relacji między sztuką a wytwórczością. Dzięki temu mogły powstać tak odmienne instytucje, jak np. kolonie artystyczno-rzemieślnicze w Abramcewie (1882) i Tałaszkinie (1903) w Rosji Roycroft Community (1895) w USA, Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk (1898) w Niemczech, czy też Wiener Werkstätte (1903) w Austrii. Do organizacji takich możemy też zaliczyć powstałe w roku 1913 Warsztaty Krakowskie, prawdopodobnie najciekawszą z organizacji artystyczno-rzemieślniczych działających w Polsce.

O różnicach i podobieństwach pomiędzy brytyjskimi i polskimi organizacjami rzemieślniczymi będą mówili dr Nicola Gordon Bowe z National College of Art and Design w Dublinie oraz prof. Irena Huml z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zobacz także: