Odkrywamy kosmos
Integracyjne zajęcia rodzinne

 • Odkrywamy kosmos

  Katarzyna Przezwańska, Układ słoneczny, 2021, Formy podstawowe

Kosmos jest tak ogromny, że w porównaniu do niego wszystko wydaje się małe. Pewnie dlatego tak bardzo fascynuje dzieci i artystów. Zajęcia rodzinne zakładają aktywny udział opiekunów, a zadania w parach wzmacniają więzi między rodzicem i dzieckiem. 

czas trwania: 60-90 minut

Chcesz wziąć udział? Zgłoszenia na adres muzeumdostepne@artmuseum.pl i pod numerem 577 006 290

Co będziemy robić?

Uruchamiać zmysły
Samodzielnie poznamy pracę Katarzyny Przezwańskiej: plakat, ramkę, miarkę, linkę, piłeczki

Rozmawiać
O planetach, ich rozmiarze i odległościach w kosmosie.

Ruszać się
Zmierzymy odległości za pomocą kroków, dłoni, stóp. Przemyślimy, co to znaczy daleko i blisko. Czy te pojęcia znaczą dla wszystkich to samo?

Robić zadanie plastyczne
(dla chętnych, możliwość zabrania do domu)
Zamkniemy Ziemię w ramce - stworzymy gablotę na wybrany i ozdobiony kolorami kamień.

Informacje o dostępności

 • Zajęcia według autorskiego scenariusza prowadzi Aleksandra Górecka - edukatorka doświadczona w pracy z dziećmi, w tym w spektrum autyzmu.
 • Elastyczny scenariusz podzielony na krótkie zadania pozwala uczestniczyć w zajęciach dzieciom o różnych potrzebach.
 • Przed warsztatami wysyłamy ilustrowany plan zajęć.
 • Na początku spotkania omawiamy plan i czas trwania.
 • Ograniczamy rozpraszające bodźce.
 • Uruchamiamy sensorykę.
 • Trudne pojęcia tłumaczymy na konkretnych przykładach.
 • Korzystamy z ilustracji i piktogramów.
 • Pracujemy w kameralnej grupie.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: