Obraz-afekt
Wykład Jakuba Majmurka

  • Obraz-afekt

Antonin Artuad w jednym ze swoich pism teoretycznych poświęconych kinu, wskazywał, że prawdziwe kino musi znaleźć dla siebie taki obraz, który z jednej strony nie będzie tylko i wyłącznie ilustracją opowiadanej przez film historii, z drugiej nie zmieni się w grę czysto wizualnych form.

Innymi słowy, prawdziwe kino miałoby mieścić się między figuracją, a abstrakcją. Gilles Deleuze pisząc o malarstwie postimpresjonistycznym dostrzegł stojące przed nim podobne wyzwanie – przyglądając się linii, która jego zdaniem biegła od Cezanne’a do Francisa Bacona, dostrzegł w niej nową formę obrazu, obraz-afekt. Czy kategoria ta może być użyta dla opisania pewnej tendencji w kinie? Pewnego specyficznego typu obrazu filmowego, innego niż ten podporządkowany narracji i ten właściwy filmowi czystemu?

W wykładzie Jakub Majmurek spróbuje odpowiedzieć na postawione pytania, odnosząc problem obrazu-afektu, do wizualnych strategii współczesnego kina.

Jakub Majmurek - filmoznawca po UJ, gdzie ukończył również studia w Instytucie Nauk Politycznych. Obecnie przygotowuje doktorat o współczesnej „filozofii aktualności”, zwłaszcza francuskiej, w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Interesuje się lacanowską psychoanalizą. Publicysta i krytyk filmowy publikujący w licznych mediach drukowanych i internetowych (min. w „Gazecie Filmowej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Le Monde Diplomatiqe. Edycja Polska”, „Bez Dogmatu” oraz na portalach Polskiego Radia, Lewica.pl). Współtworzy witrynę internetową Krytyki Politycznej. Redaktor prowadzący m.in. książek filmowych Wydawnictwa KP.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: