Oblicza przemocy
Oprowadzanie po wystawie „W sercu kraju”

  • Oblicza przemocy
    Omer Fast, "Ciągłość", 2012

Muzeum zaprasza na oprowadzanie, podczas którego szeczególna uwaga poświęcona zostanie sposobom podejmowania przez artystów takich tematów jak: holocaust, systemy totalitarne, konflikty zbrojne, różnego rodzaju wykluczenia, normalizacja, kult ciała, biopolityka, władza dyskursów, czy wpływ mediów.

Podjęta zostanie także problematyka dotycząca społecznej roli instytucji sztuki, działalności artystycznej jako narzędzia oporu oraz kwestia artystów zarówno poddawanych przemocy jak i wykorzystujących ją jako element swej strategii.

Po wystawie oprowadzi Dominika Witkowska – studentka V roku Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UW, aktualnie pisząca prace magisterskie z filozofii i historii sztuki. Interesuje się przede wszystkim współczesnymi zagadnieniami z zakresu tych dyscyplin oraz obszarami ich styku, w tym estetyką, metodologią sztuki i nową muzeologią.

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: