Słaby opór i siła bezsilnych
Analiza feministyczna

  • Słaby opór i siła bezsilnych

    Ewa Partum, fotokolaż z cyklu "Samoidentyfikacja", 1980, dzięki uprzejmości artystki

W swoim wykładzie Ewa Majewska zastanowi się nad tym, jak możliwe jest analizowanie społecznych wydarzeń - przełomowych z perspektywy historii i najczęściej czytanych ściśle heroicznymi, męskocentrycznymi narzędziami - jako wydarzeń wolnych od heroizmu i organizowanych przez jednostki przekonane o swojej słabości raczej, niż o sile. 

Wydarzeniem paradygmatycznym dla tego typu analiz jest oczywiście „karnawał Solidarności” w 1980 i 1981 roku, kiedy to właśnie słabi redefiniowali historię w sposób wolny od heroizmu i siły. Posiłkując się koncepcjami “siły bezsilnych” Vaclava Havla, „terytorializacji” Gilles’a Deleuze'a i Felixa Guattariego, „historii słabych i opresjonowanych” Waltera Benjamina, „kontrpubliczności” Nancy Fraser oraz tego, co „wspólne” i „zwykłe” zarazem („the common”) Antonio Negriego, zastanowimy się jak słaby opór nie tylko jest możliwy, ale prowadzi do rewolucyjnych zmian.


 

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: