Nowoczesność i po nowoczesności
Pejzaże utopii i geopolityka

Program filmowy „Nowoczesność i po nowoczesności” „Pejzaże utopii i geopolityka”

wieczór filmowy: 10 marca (środa), godz. 18.00
kurator: Sabine Breitwieser

Celem programu filmowego, towarzyszącego wystawie „Modernologie”, jest umożliwienie refleksji nad dziedzictwem nowoczesności i jej złożonej recepcji we współczesnej twórczości artystycznej częściowo poprzez prace artystów uczestniczących w wystawie, częściowo zaś przez filmy nawiązujące bezpośrednio do pokazywanych prac. Efektem tego zestawienia jest twórczy dialog między zawartością wystawy a dziełami filmowców historycznej awangardy. Prezentacja jest w istocie kolejnym działem wystawy, a nie tylko dodatkiem do niej. Podzielona została na pięć części odzwierciedlających większość kluczowych koncepcji wystawy, to znaczy kwestie określające badania w dziedzinie estetyki i architektury, ale także teorii politycznej i społecznej.

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: