Nowoczesność i po nowoczesności
Odgrywając nowoczesny dom

4. wieczór filmowy wokół wystawy Modernologie poświęcony jest tematyce modernistycznego domu. Zebrane w nim filmy pokazują, jak nowoczesna architektura organizowała wyobraźnię awangardowych twórców kina (Man Ray) oraz jak ta wrażliwość kontynuowana jest przez artystów współczesnych (Dorit Margreiter). Filmy pokazane w tej części ukazują znane modernistyczne budynki, które same w sobie stają się tematem filmu (Ursula Meyer, Florian Pumhoesl) bądź organizują filmową narrację (Margreiter, Man Ray). Ostatni z filmów (Moira Hille) opowiadający historię powstania hinduskiego miasta Czandigarh, wprowadza koncepcję modernistycznego miasta, zbudowaną wokół zasady złotego podziału i wzorcowych proporcjach ludzkiego ciała, osadzając koncepcję nowoczesnego domu w wyższym porządku modernistycznej ideologii.

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: