Niezgrabne Przedmioty
Warsztaty edukacyjne dla dzieci

W dniach 8-15 czerwca w Muzeum odbywały się warsztaty edukacyjne dla dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 100 w Warszawie.

Uczniowie zapoznawali się z pracami artystki, a następnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych dotyczących rzeźby. Warsztaty dotyczyły trzech tematów:
- materiał – forma – konstrukcja,
- ciało – maszyna,
- pamiątki rzeczywistości jako odciski przedmiotów.

Każda część zajęć poruszała problematykę sposobu przedstawiania ludzkiego ciała, materiałów stosowanych w rzeźbie oraz możliwości eksperymentowania z różnymi tworzywami. Z gliny, metalowych śrubek, wycinków z gazet oraz innych materiałów uczestnicy warsztatów tworzyli własne rzeźby oraz zapoznawali się z pojęciem faktury, formy i konstrukcji. Poprzez te warsztaty chcieliśmy zwrócić uwagę dzieci nowatorstwo twórczości Aliny Szapocznikow oraz nowe techniki stosowane w rzeźbie współczesnej.

Zobacz także: