Negocjatorzy rzeczywistości
Strategie polskiej neoawangardy w kontekście działań Júliusa Kollera

  • Negocjatorzy rzeczywistości

    Leszek Przyjemski, Nieistniejąca Przytakująca Galeria "Tak" - Międzynarodowy Zjazd Galerii Nieistniejących, Gdańsk 1975. Dzięki uprzejmości CSW w Toruniu

W spotkaniu prowadzonym przez Piotra Lisowskiego twórczość Júliusa Kollera stanowić będzie punkt wyjścia do prześledzenia podobnych postaw artystycznego działania w Polsce lat 70. XX wieku: Leszka Przyjemskiego i Anastazego B. Wiśniewskiego.

Zbieżności, na które autor chce zwrócić uwagę, wynikają nie tylko z przyjętego konceptualnego języka sztuki, ale pozostają wyrazem szerszych tendencji związanych z sytemem socjalistycznym, wspólnym wtedy dla Czechosłowacji i Polski. Stosowane przez artystów formy i strategie pozostawały mocno zakorzenione w społecznej i politycznej rzeczywistości tamtych czasów. Głównymi bohaterami opowieści będą Leszek Przyjemski i Anastazy B. Wiśniewski - artyści współpracujący ze sobą przez wiele lat i posługujący się gestami zmierzającymi do wyrażenia sprzeciwu wobec sytuacji społecznej i artystycznej w Polsce. Ich przyjaźń i ich historia, okraszona niezliczonymi anegdotami, kpiną, absurdem, ale również osobistym dramatem pozwala dostrzec wiarę w sens samej sztuki i potrzebę jej ciągłej przemiany.

Piotr Lisowski - kurator i historyk sztuki. Współzałożyciel i prowadzący galerię Miłość w Toruniu.

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: