Muzea a wspólnota – Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Spotkanie z Maciejem Janickim i prof. Anno Mungenem

  • Muzea a wspólnota – Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

    Mural Chopinowski przy przy ul. Tamka, w pobliżu Muzeum Fryderyka Chopina

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na spotkanie z cyklu „Muzea a wspólnota” organizowane we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej UW. Tym razem spotkanie poświęcone będzie Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, a udział w nim wezmą Maciej Janicki, kurator Muzeum oraz prof. Anno Mungen, dyrektor Forschungsinstitut für Musiktheater (Instytut Badań nad Teatrem Muzycznym) na Uniwersytecie w Bayreuth. Spotkanie poprowadzi Łukasz Bukowiecki (IKP UW).

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, otwarte po remoncie i rozbudowie w 2010 roku z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora, to najważniejsze muzeum biograficzne w Polsce, a zarazem jedno z nielicznych polskich muzeów narracyjnych, które nie opowiadają o wydarzeniach historii politycznej XX wieku. Sam Chopin jest zaś polską „marką narodową”; jego twórczość i wizerunek chroni zresztą od 2001 roku specjalna Ustawa o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina – jedyny w Polsce tej rangi akt prawny poświęcony dorobkowi konkretnego artysty.

Zwiedzający Muzeum Fryderyka Chopina mogą – dzięki kolekcji eksponatów, zabiegom scenograficznym i interaktywnym multimediom – nie tylko „usłyszeć Chopina”, lecz także „zobaczyć” biografię pianisty, a nawet „poczuć” klimat epoki, w której żył. Ekspozycję stałą Muzeum będziemy analizować pod kątem tego, jak – i komu? – pokazuje ona to, co w swej istocie zasadniczo niewizualne: osobiste uzdolnienia kompozytora, drogi jego edukacji i kariery, procesy twórcze, ich konteksty i efekty.

Naszymi rozmówcami będą Maciej Janicki, który w latach 2008–2010 przygotowywał tę ekspozycję, a dziś jest kuratorem Muzeum, oraz prof. Anno Mungen, wybitny niemiecki muzykolog i teatrolog, który zajmuje się badaniem mediów na styku muzyki i sztuk wizualnych – również w ich zastosowaniach na wystawach muzealnych.

Interesować nas będzie zatem to, jak ekspozycja Muzeum Chopina zapośrednicza muzykę kompozytora i przypisywane jej odniesienia wspólnotowe – lokalne, narodowe i uniwersalne.

Z zaproszonymi gośćmi porozmawiamy o tym, jak wyważyć w przekazie muzealnym racje między kultywowaniem oficjalnej pamięci o Chopinie jako najwybitniejszym polskim kompozytorze a szerokim upowszechnianiem wiedzy o nim i jego muzyce. Jak pogodzić wyobrażenia i oczekiwania różnych wspólnot pamięci? W jaki sposób określić na ekspozycji proporcje między materialnymi eksponatami a multimediami? Jak włączyć „dziedzictwo Fryderyka Chopina” w szersze ramy odniesienia, np. dzieje Warszawy, historię kanonu dziedzictwa, europejską kulturę muzyczną? Na ile powinna to być biografia artystyczna, a na ile – narodowa? Czy Chopina w związku z tym wolno popularyzować – i czy w ogóle się da?
 

Maciej Janicki

kurator Muzeum Fryderyka Chopina od 2012 roku. Absolwent muzykologii (2005) i historii sztuki (2008) na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 związany z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Przygotowywał ekspozycję stałą w Muzeum Chopina (2008–2010), kurator wielu wystaw czasowych. Specjalizuje się w ikonografii Chopinowskiej, działa również jako współkurator wydarzeń muzealnych, autor scenariuszy wystaw i redaktor. Jego zainteresowania skupiają się na muzyce i sztukach wizualnych XIX, XX i XXI wieku, szczególnie na napięciach pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Zajmuje się współczesnymi i dawnymi pejzażami dźwiękowymi (soundscapes), obecnie pracuje nad problematyką pejzażu dźwiękowego w kontekście postaci i dzieł Fryderyka Chopina.

prof. Anno Mungen

muzykolog i teatrolog, od 2006 roku dyrektor Forschungsinstitut für Musiktheater (Instytut Badań nad Teatrem Muzycznym) na Uniwersytecie w Bayreuth w Bawarii, gdzie swoje opery wystawiał Ryszard Wagner i gdzie do dziś odbywa się coroczny festiwal poświęcony jego dziełom. Zajmuje się naukowo m.in. historią opery, historią muzyki niemieckiej, archeologią mediów, a także związkami muzyki i sztuk wizualnych, w tym także muzyką filmową. Interesuje się także kwestią przedstawiania zagadnień związanych z twórczością muzyczną i teatralną na wystawach muzealnych. Autor licznych publikacji naukowych, w tym książki przetłumaczonej na język angielski The Archaeology of Film Music: The Sound of Moving Images in the Nineteenth Century.

Łukasz Bukowiecki

kulturoznawca i historyk kultury, doktorant w Instytucie Kultury Polskiej UW. Interesuje się ochroną dziedzictwa kulturowego i historią jej instytucjonalizacji. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat niezrealizowanych planów utworzenia muzeów w Warszawie w XX wieku. Prowadzi stronę internetową www.miastomuzeow.pl
 

Zobacz także:

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Spotkanie Muzea a wspólnota – Muzeum Historii PolskiSpotkanie z Robertem Kostro i Marią Kobielską Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Pańska 3, Warszawa