Muzea a wspólnota – Muzeum Historii Polski
Spotkanie z Robertem Kostro i Marią Kobielską

  • Muzea a wspólnota – Muzeum Historii Polski

    Pamiątki ze zbiorów Muzeum Historii Polski, fot. materiały MHP

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na ostatnie spotkanie w cyklu „Muzeum a wspólnota” organizowanym we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej UW. 

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z założeniami programowymi oraz projektem architektonicznym budynku i wystawy Muzeum Historii Polski. W dyskusji udział wezmą Robert Kostro, dyrektor MHP oraz dr Maria Kobielska z Instytutu Badań nad Kulturami Pamięci UJ. Spotkanie poprowadzi Szymon Maliborski.

Utworzone w 2006 roku Muzeum Historii Polski ma szansę stać się w najbliższym czasie jedną z najważniejszych instytucji kształtujących polską kulturę pamięci i realizujących politykę historyczną. Moment materializacji i gromadzenia kolekcji oraz kształtowania wystawy głównej jest szczególnie dogodną okazją, aby zadać pytania o sposoby budowania publiczności – czy wspólnoty? – oraz pozycję, z której muzeum chce negocjować wizję historii Polski.

Nowoczesne muzea historyczne pojmowane są dziś często jako „urządzenie do pamiętania”, skomplikowany, wielomedialny aparat, którego kulturową funkcją jest generowanie, wzmacnianie i modyfikowanie pamięciowych praktyk. Jak twórcy MHP wyobrażają sobie model nowoczesnego muzeum historycznego, w sytuacji, gdy ten typ instytucji ma już za sobą kilkanaście lat funkcjonowania, doczekał się zarówno pochwał, jak i krytyk ze strony środowiska muzealników?

W trakcie spotkania interesować nas będą szczególnie kwestie dotyczące sposobu konstruowania opowieści o mojej / naszej historii, gdyby miała ona być inkluzywna – gdyby mogli się w niej rozpoznać różni Polacy. Jakie byłyby jej warunki i kto byłby podmiotem tej opowieści (wspólnota definiowana etniczne, kulturowo, obywatelsko?). Jaka jest przyjmowana w MHP perspektywa spojrzenia na wspólne wielokulturowe dziedzictwo Rzeczpospolitej, z kim i wobec kogo negocjujemy tę narrację, zwłaszcza gdy deklaratywnie jesteśmy otwarci na inne punkty widzenia prezentowane przez sąsiadujące z nami wspólnoty etniczne? Jak antagonizm i jaki antagonizm może być wpisany w model wystawienniczy?
 


 

Robert Kostro

historyk, publicysta, od 2006 roku – dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie. Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i dyrektor gabinetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był komisarzem generalnym festiwalu Europalia 2001 Polska oraz współtwórcą i dyrektorem programowym Instytutu Adama Mickiewicza. Jest członkiem Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, jego teksty publikowały m.in. „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Życie”, „Tygodnik Powszechny”, „Przegląd Polityczny”, „Więź”. Współautor książek m.in. z Rafałem Matyją „Świat polityki, dyplomacji, idei – słownik podręczny” i z Tomaszem Mertą „Pamięć i odpowiedzialność”.

dr Maria Kobielska

kulturoznawczyni i literaturoznawczyni. Pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie jest asystentką w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych oraz współtworzy Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci. Jest autorką monografii twórczości Jerzego Ficowskiego i wielu artykułów, naukowo interesuje się współczesną kulturą polską w kontekście pamięci, przeszłości i polityki. W 2016 roku nakładem IBL PAN ukaże się jej książka o polskiej kulturze pamięci w XXI wieku. Pochodzi ze Śląska, mieszka w Krakowie.

Zobacz także: