Musica Genera Festival 2009

Musica Genera Festival 2009 w Muzeum

Instalacje - Edwin van der Heide, Anna Zaradny/ Wystawy czynne od 14 czerwca do 26 lipca 2009

MGF jest jednym z głównych europejskich festiwali dedykowanych aktualnym zjawiskom we współczesnej muzyce i sound-arcie. Jego ósma edycja odbędzie się, po raz pierwszy, w Warszawie: w Teatrze Dramatycznym, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Powiększeniu. W Muzeum obejrzeć można instalacje dwójki artystów dla których podstawowym tworzywem jest dźwięk: Edwina van der Heide ("Sound Modulated Light 3 PL", na pierwszym piętrze budynku) i Anny Zaradny ("TRIGONOMETRY7" w księgarni Muzeum pro qm oraz „eM U Zet U eM” na fasadzie siedziby Muzeum).

Zobacz także: