Powiększenie #2
Sztuka oddolnego tworzenia miast: przypadek Public Works

  • Powiększenie #2

    R-Urban Wick Zine, numer 1, Grudzień 2012, dzięki uprzejmości R-Urban, Public Works

Spotkanie z architektem Andreasem Langiem (Public Works, Londyn) oraz kuratorką Signe Pedersen (Festiwal w Roskilde, Kopenhaga).  

Drugie spotkanie z cyklu „Powiększenie” będzie poświęcone dyskusji na temat praktyk, które wyłaniają się na przecięciu tymczasowej, interwencjonistycznej architektury, urbanistycznych eksperymentów oraz sztuki publicznej.

Artyści, aktywiści i architekci rozwijający takie hybrydowe praktyki traktują miasta niczym laboratoria, w których dyscyplinarne ograniczenia przekraczane są poprzez stymulowanie fuzji metod architektonicznych, artystycznych kompetencji, umiejętności konstrukcyjnych i etosu oddolnej partycypacji. Często działania na przecięciu sztuki i architektury wywierają polityczny wpływ na procesy rozwoju miast i struktury nimi zarządzające. Z jednej strony, zawierają one w sobie pewną obietnicę obywatelskiej emancypacji poprzez pobudzanie procesów oddolnego tworzenia i modyfikowania przestrzeni. Z drugiej, bywają instrumentalizowane przez deweloperów czy polityków jako ersatz realnej polityki, czy też listek figowy gentryfikacji. Te wewnętrzne sprzeczności oraz paradoksy będą dyskutowane w odniesieniu do przypadku Public Works, uczestników wystawy „Robiąc użytek”.

Spotkanie będzie okazją do bliższego przyjrzenia się projektowi R-urban Wick, który jest realizowany w Hackney Wick, dzielnicy wschodniego Londynu, podlegającej obecnie ultraszybkiej modernizacji i gentryfikacji. Pilotażowy projekt Public Works w praktyce testuje możliwości kwestionowania sposobów na odgórne zarządzanie miastem, poprzez wprowadzanie w życie alternatywnych sposobów jego tworzenia i użytkowania. Signe Pedersen przedyskutuje rolę tymczasowej architektury i sztuki publicznej w stymulowaniu miejskiego rozwoju na przykładzie tego przypadku.

Spotkanie prowadzone w języku angielskim

Gośćmi Powiększenia#2 będą:


Andreas Lang - architekt i edukator, członek-założyciel oraz jeden z dyrektorów Public Works, kolektywu z siedzibą w Londynie. Andreas był autorem dziesiątek projektów i realizacji w przestrzeni publicznej, wykładał m.in. na Royal College of Art oraz w Central Saint Martins w Londynie, oraz prowadził warsztaty w wielu różnych krajach Europy oraz poza nią.

Signe Brink Pedersen - duńska kuratorka i badaczka. Jako kuratorka pracowała przy wielu różnych projektach artystyczno-architektonicznych. Przez ostatnie sześć lat była kuratorką programu artystycznego Festiwalu w Roskilde. Obecnie kończy doktorat o roli sztuki w procesach miastotwórczych na Uniwersytecie w Aalborg.

Zobacz także: