Miasto i zysk
WARSZAWA W BUDOWIE 1

W roku 2005 49% światowej populacji mieszkało w miastach. Po raz pierwszy w swej historii ludzkość zasługuje na miano zurbanizowanej.

Czym są jednak dzisiaj miasta? Toksyczne slumsy z przestępczością i nędzą, platformy przemysłowe neo-fordowskiej produkcji, zgentryfikowane centra usług finansowych i kognitywnego kapitalizmu – prawdziwe są wszystkie trzy oblicza. Każda z twarzy współczesnego miasta związana jest z przemianami światowego kapitalizmu a miasto ze swej strony dostarcza mu paliwa i aktywnie kształtuje jego ewolucje. Miasta są skrajnie zagęszczonymi ośrodkami socjalizacji, społecznej i ekonomicznej wymiany, kapitalistycznej i poza kapitalistycznej produktywności. Są miejscami zmagań o życie i przeżycie, laboratoriami strategii kontroli i technologii władzy, a także warsztatami oporu indywidualnego i kolektywnego.

Podczas dwudniowego seminarium w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie organizatorzy będą stawiać pytania badaczom, architektom, artystom i aktywistom o treść i formę współczesnej przestrzeni miejskiej. Rozmowa dotyczyć będzie urbanistycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych struktur współczesnego miasta oraz sposobów, w jakie te struktury wzajemnie się przenikają lub wchodzą w konflikt.

Zobacz także:

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
19:00 Debata Departament Propozycji. Miasto przyszłości - fantastyczne i futurystyczne wizje WarszawyWARSZAWA W BUDOWIE 1 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Spotkanie Czy każda rzecz jest produktemWARSZAWA W BUDOWIE 1 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
Wydarzenie PodsumowanieWARSZAWA W BUDOWIE 1 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:30 Wykład Moneo, Souto de Moura, Galfetti, Kimm Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 56/66, Warszawa