Odwołany!
Mecz 3.0

  • Odwołany!

    Ilustracja: Krzysztof Pyda

Z przyczyn niezależnych od kuratorów i organizatorów mecz 3.0 zostaje odwołany, wkrótce podamy więcej informacji o terminie, w którym się odbędzie. Wszystkich zainteresowanych bardzo przepraszamy!

Zespół kuratorski wystawy „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej” zaprasza na mecz trójstronnej piłki nożnej, jaki rozegrany zostanie na placu Defilad.

Ten specyficzny sport, promowany jest m. in. przez Association of Autonomous Astronauts (Związek Autonomicznych Astronautów), bazuje na pomyśle słynnego duńskiego sytuacjonisty Asgera Jorna z 1962 roku opisanym w książce Naturens Orden. Jest to rodzaj filozoficzno-politycznej rozrywki (nawiązującej do logiki trójwartościowej i marksizmu), gdzie poszczególne zespoły reprezentują różne klasy społeczne, sędzia jest negocjatorem pomiędzy konkurującymi ze sobą zespołami, a nagradzany jest ten, któremu uda się „uzyskać” jak najmniejszą liczbę punktów. Za twórcę współczesnych reguł tej gry, uważa się Luthera Blissetta, fikcyjnego artystę, którego tożsamość była zawłaszczana przez dziesiątki artystów, pisarzy i aktywistów. Trójstronne mecze organizowane są sporadycznie w różnych krajach, za silne ośrodki tego sportu uważa się Włochy, Austrię, Serbię, Wielką Brytanię i … Polskę.

W meczu w Warszawie wezmą udział trzy 6-osobowe drużyny, które spotkają się na placu Defilad, w miejscu przyszłych gmachów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Teatru Rozmaitości. Mecz komentować będzie filozof Michał Kozłowski, a obowiązki sędziego pełnić będzie teoretyk użytkologii Stephen Wright. Do udziału w meczu rekrutowane są osoby o dowolnej płci, poglądach politycznych, przynależności klasowej, choć (z wiadomych powodów) preferowani są zawodnicy i zawodniczki skłonne do wdawania się w filozoficzne spory i nieprzykładające nadmiernej wagi do tężyzny fizycznej.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem zapisy@artmuseum.pl


Trójstronny mecz jest pochwałą poczucia humoru, pierwiastka obecnego w praktyce wielu uczestników wystawy Robiąc użytek. Absurdalne pomysły, konfabulacje czy nonsensowne zachowania często stają się paliwem napędzającym polityczną wyobraźnię. 

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: