Marksistowskie Totalität - György Lukács i Szkoła Budapeszteńska
Dr Magdalena Radomska

  • Marksistowskie Totalität - György Lukács i Szkoła Budapeszteńska
    Krzysztof M. Bednarski, „Portret Karola Marksa”, 1978

Zajęcia dotyczyć będą filozofii György Lukácsa, szczególnie znaczenia pojęcia „Totalität” dla marksizmu, teorii estetycznych Lukácsa oraz Szkoły Budapeszteńskiej.

Podczas wykładu przedstawiona zostanie także szczególna świadomość artystów neoawangardy węgierskiej uwarunkowana ich znajomością marksizmu, pozwalająca im na wyjątkową postawę krytyczną wobec totalitarnej ideologii komunistycznej oraz totalitarnego dyskursu zachodniego pozostającego w opozycji wobec tejże. Wyposażeni w filozoficzne zaplecze marksizmu, twórcy ci pozostawali nieufni wobec pozornie omnipotentnych dyskursów i zdobyli się na krytykę, która nie miała postaci prostej opozycyjności, czy apolityczności, ale dekonstrukcji systemu komunistycznego przy pomocy filozofii marksistowskiej. Spośród teoretyków związanych ze środowiskiem Szkoły Budapeszteńskiej omówiona zostanie teoria Ágnes Heller oraz György Márkusa.


 


 

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: