Łukasz Zaremba oprowadza po wystawie „Daniel Rycharski: Strachy”

  • Łukasz Zaremba oprowadza po wystawie „Daniel Rycharski: Strachy”

    Fot. Kuba Mozolewski

W niedzielę, 10 marca o godzinie 16:00, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na autorskie oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy”, które poprowadzi Łukasz Zaremba.

„Daniel Rycharski pracuje z obrazami i symbolami kondensującymi ważne konflikty społeczne. Daleki jest jednak zarówno od ikonoklastycznych ataków na symbole religijne i narodowe, jak i od stawiania się po jednej ze stron ugruntowanych sporów. W zamian przecina osie podziałów i wystawia obrazy na próby - testuje to, ile będą w stanie pomieścić, dostrzega ich zmienność, a może nawet pewną sprawczość, częściową niezależność od tych, którzy próbują używać symboli i obrazów jako narzędzi przemocy lub tych, którzy czynią z nich zaledwie kozły ofiarne” - przekonuje Zaremba.

„Pobocznym wątkiem oprowadzania będzie refleksja nad możliwością wystawiania w galerii sztuki prac tak silnie powiązanych z lokalnymi krajobrazami jak instalacje Rycharskiego. Artysta i kurator proponują bardzo wyrazisty gest rezygnacji (rezygnacji z rekonstrukcji tła czy z fotograficznej dokumentacji), który pozwala im utrzymać żywotność dzieł. W efekcie odnosimy wrażenie, że instalacje te - chwilowo i sztucznie wstrzymane jak, z założenia zmienny i mobilny, pomnik-przyczepa - za chwilę zostaną ponownie wprawione w ruch, zmienią konteksty, kolory i funkcje. Jednocześnie zamrożone pomiędzy białymi ścianami galerii, zaczynają zmieniać ją samą w swoje własne tło”. 

Oprowadzania gościnne, to cykl wydarzeń, w ramach którego ekspertki i eksperci oprowadzają po aktualnej wystawie, proponując własne sposoby jej odycztania. W ramach zaplanowanych siedmiu autorskich oprowadzań po wystawie "Daniel Rycharski. Strachy", w oparciu o własną wiedzę, poruszać będą zagadnienia relacji etnografii i praktyki zaangazowanej, sztuki i religii, czy opowiedzą o obrazach wsi i queerowych historiach.

Spotkania skierowane są do osób dorosłych. Udział w oprowadzaniu w cenie biletu wstępu na wystawę - prosimy zatem o wcześniejsze stawienie się przy recepcji w Muzeum nad Wisłą tak, aby każdy zdążył kupić bilet.

Łukasz Zaremba

pracownik Instytutu Kultury Polskiej UW, tłumacz, redaktor pisma "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej", autor książki "Obrazy wychodzą na ulice. Spory w polskiej kulturze wizualnej" (2018, wyd. Bęc Zmiana) i współautor tomów "Kultura wizualna w Polsce" (2017, wyd. Bęc Zmiana).

Zobacz także:

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy" MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
15:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy”Popołudnie w Muzeum MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski: Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimpo wystawie „Daniel Rycharski. Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski: Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Weronika Plińska oprowadza po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:30 Warsztaty Jak uczyć przez sztukę?Warsztaty dla nauczycieli MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa