Letnia Szkoła na Bródnie

  • Letnia Szkoła na Bródnie
  • Letnia Szkoła na Bródnie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do współtworzenia 11. Edycji Parku Rzeźby na Bródnie.

Letnia Szkoła na Bródnie kierowana jest do wszystkich osób, których doświadczeniem i praktyką jest praca w przedszkolach, szkołach, bibliotekach, domach kultury, osiedlowych klubach i Centrach Aktywności Lokalnej dzielnicy Targówek.

Zajęcia będą się odbywać w poniedziałki, wtorki i piątki (1,3,5,8,10,12 lipca) miedzy 18:00 a 20:00 w Domku Herbacianym w Parku Rzeźby na Bródnie. 

Praca z publicznością stawia przed pracownikami i pracownicami instytucji publicznych - zarówno edukacyjnych, kulturalnych czy artystycznych - nowe wyzwania. Rozmywa się tradycyjny podział na z jednej strony publiczność, widownię, odbiorców, a z drugiej instytucje, artystów i artystki, edukatorki, instruktorów, nauczycielki. To rozmycie daje coraz więcej miejsca na otwarte, wzajemnie twórcze formy pracy i współpracy.

Od praktyków wymaga to wielodyscyplinarności, podejścia na styku kilku dziedzin: od edukacji po literaturę i od sztuki po ogrodnictwo. Działania kierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów musimy ujmować w coraz szerszym kontekście różnych aktywności i wielu aspektów rzeczywistości.

Letnia Szkoła na Bródnie to program edukacyjnych spotkań poszerzających wiedzę i praktykę pracy z grupami, publicznością, społecznością o nowe, otwierające i współ-angażujące formaty. Korzystając ze wskazówek zaproszonych ekspertów różnych dziedzin poznamy narzędzia i metody, które mogą wzbogacać tematycznie i organizacyjnie działania i zajęcia.

Po zakończeniu Letniej Szkoły, przy udziale artystek i edukatorek Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, każda osoba będzie mogła sprawdzić zdobytą wiedzę i doświadczenie, realizując w zespole lub samodzielnie autorskie działanie w Parku Rzeźby, kierując je do grup, z którymi pracuje na co dzień. Każdy projekt otrzyma mini-budżet na produkcję oraz wynagrodzenie dla osób realizujących. Efekty wszystkich projektów zaprezentujemy podczas jednodniowej wystawy we wrześniu.

Letnia Szkoła na Bródnie jest realizowana w oparciu o metodologię Active Citizens for Arts, programu realizowanego przez British Council.

Formularz zgłoszeniowy został ukryty.

Punktem wyjścia do stawianych pytań i wyzwań będzie dla nas Park Rzeźby na Bródnie. 

Park Rzeźby jak inne instytucje, miejsca, czy organizacje jest jednym z elementów większego ekosystemu. Zarówno rzeźby powstałe w ciągu ostatnich lat, przyroda i ukształtowanie terenu, jak i zwyczaje użytkowania parku przez wspólnotę mieszkańców są częścią złożonego systemu, któremu trzeba przyjrzeć się z bliska.

Z punktu widzenia mapy całego miasta park jest zielonym wielokątem, gdy jednak spojrzeć na niego z bliska, widać subtelną geografię dróg i skrótów, górek i oczek wodnych, ośrodków życia, miejsc oficjalnego i nieformalnego użytku. Patrząc z bliska można dostrzec inne historie, różniące się od wielkiej historii, bo park kumuluje indywidualne doświadczenia, przeżycia i pamięci. Życie widziane z bliska to również życie pozaludzkich mieszkańców parku, roślin i zwierząt.

Program podzielony jest na trzy bloki tematyczne:

1) oikos z grec. οἶκος (oíkos) znaczy dom. To co będzie nas interesowało w tym bloku to skupienie się na konkrecie miejsca, w którym zanurzone są nasze działania. To miejsce jest dla jednych przestrzenią pracy, dla innych zamieszkania. Zbudowane jest z materialnych elementów, na które wpływają siły ludzkie i nieludzkie, historii popartej faktami na równi ze wspomnieniami. 

2) ekomuzeum, ekoinstytucja. To terminy, które stopniowo zaczynają pojawiać się w refleksji nad praktykami instytucjonalnymi. Często są modelem działań nieformalnych grup, stowarzyszeń, kolektywów. O wiele łatwiej dostrzec je można w domach kultury niż instytucjach zajmujących się sztuką, teatrach. Ekoinstytucja to instytucja otwarta, taka która przekracza (negocjuje i re-negocjuje) własne granice fizyczne (w ramach budynku, obszaru aktywności) i merytoryczne (w definicji przedmiotu: sztuki, teatru, szkoły, biblioteki, definicji twórcy, autora, odbiorcy, publiczności, w definicji relacji wewnątrz - między pracownikami). Dzięki temu jest bardziej wrażliwa na to w co ją warunkuje: na społeczność, zasoby środowiskowe, inne instytucje i organizacje, wewnętrzne relacje. Nastawiona jest na współpracę, twórcze włączanie w swoje działania i długofalowość. 

3) wystawa, bo zakończenie jest ważne. Blok podsumowujący cały cykl warsztatów, koncentrujący się na metodach prezentacji działań, dla których proces, akt realizacji, często w terenie i często rozłożony w czasie, jest najważniejszy. Realizacja projektów, które powstają przy współudziale publiczności, jednocześnie mają niematerialny format, powinna mieć swoje zakończenie, widoczny finał, tak aby uczestnicząca publiczność miała szansę zobaczyć wyniki swojej pracy, poczuć satysfakcję i dumę.

Marta Przasnek

historyczka sztuki, w Muzeum pracuje jako edukatorka i koordynatorka programu Muzeum Dostępne. Wyzwaniem, z którym stale się zmaga to opisywanie sztuki osobom z niepełnosprawnością wzroku. Uważa, że podstawą obcowania z obiektem artystycznym jest dokładne doświadczenie go wszystkimi możliwymi zmysłami. W Parku Rzeźby na Bródnie ceni swobodę i dobre emocje, które towarzyszą jego współtworzeniu.

Aleksandra Janus

antropolożka, badaczka, kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury i członkini zarządu w Centrum Cyfrowym, kuratorka i współautorka projektu Laboratorium muzeum, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Prowadzi badania publiczności instytucji kultury, specjalizuje się w badaniu doświadczenia zwiedzających w muzeach, współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności. W swojej pracy akademickiej zajmuje się analizą współczesnych reprezentacji i praktyk pamięciowych związanych z tzw. trudnym dziedzictwem.

Alicja Borkowska

reżyserka, animatorka kultury, założycielka fundacji Strefa WolnoSłowa. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Polskiej Szkoły Reportażu, studiowała na wydziale DAMS na Uniwersytecie w Bolonii, gdzie skończyła również podyplomowy kurs z organizacji wydarzeń wielokulturowych organizowany przez ATER Formazione. Przez wiele lat związana z Teatro dell’Argine w Bolonii, gdzie koordynowała projekty wielokulturowe teatru, prowadziła warsztaty teatralne dla migrantów i uchodźców. Od wielu lat prowadzi autorskie warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szkołach i w teatrach, w Polsce i za granicą. Od 2015 roku jest współodpowiedzialna za program kulturalny i artystyczny w tworzonym przez fundację Strefa WolnoSłowa we współpracy z Teatrem Powszechnym Stole Powszechnym.

Hanna Michoń

absolwentka studiów na kierunku leśnictwo (SGGW), edukatorka przyrodnicza, prowadząca zajęcia poświęcone nauce rozpoznawania i współczesnym
możliwościom wykorzystania dzikich roślin jadalnych

Sebastian Cichocki

jest głównym kuratorem w Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Wybrane wystawy to polski pawilon na 52. i 54 Biennale w Wenecji, 1:1 Moniki Sosnowskiej (2007), ...and Europe will Be Stunned Yael Bartany (2011), Parku Rzeźby na Bródnie (Park Bródnowski, 2009-2018), Opór formy (Teatr Powszechny, 2017), Rainbow in the Dark. On the Joy and Torment of Faith (SALT, Stambuł, 2014), Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, 2016), Zofia Rydet. Zapis socjologiczny. 1978-1990 (2015) i Nowa Sztuka Narodowa. Realizm narodowy w Polsce XXI wieku (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2012). Obecnie Cichocki koncentruje się głownie na praktykach postartystycznych oraz tradycji i współczesnych formach sztuki ziemi w relacji do kryzysu klimatycznego.


 

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Spotkanie Sztuka powoliLetnia Szkoła w Parku Rzeźby Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
18:00 Spotkanie Ekomuzeum jako instytucja wrażliwaLetnia Szkoła w Parku Rzeźby Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
18:00 Spotkanie Ćwiczenia z wystawiennictwa w warunkach polowychLetnia Szkoła w Parku Rzeźby Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
15:00 Warsztaty ZadomowienieDziałania międzypokoleniowe w Parku Rzeźby Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
19:00 Spotkanie Park. Twój głos uwzględniono!Spotkanie w Parku Rzeźby Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
16:00 Spotkanie Zbiory sąsiedzkiew Parku Rzeźby na Bródnie Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
15:00 Warsztaty Bródnowski park to mały wszechświatSpotkania dla dzieci w Parku Rzeźby na Bródnie Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
18:00 Warsztaty Kolażowanie parkuTworzenie kolaży w Parku Rzeźby Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
17:00 Spacer Spacer zielarskipo Bródnie i Lesie Bródnowskim Park Rzeźby na Bródnie
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa