Latający Domek Jednorodzinny
Architektura Jana Głuszaka-Dagaramy

  • Latający Domek Jednorodzinny

    Jan Głuszak Dagarama, Miasto Słoneczne - Humonopolis, 1965, dzięki uprzejmości Muzeum Architektury we Wrocławiu

Z górą 30 lat temu Jan Głuszak „Dagarama” (1937 – 2000) przewidział, iż wkrótce po 2000 roku nastąpi zrozumienie jego dzieła, teorii i praktyki. Prezentowany w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wykład ma być jeszcze jednym z coraz liczniej podejmowanych w ostatnim czasie dążeń mających na celu doprowadzenie do realizacji tej przepowiedni.

Wykład poświęcony będzie trudnemu zadaniu stworzenia syntetycznego obrazu szerokiej twórczości tego wizjonera i utopisty. Niestrudzonego rysownika o wyróżniającej sile wyobraźni, używającego bardzo oryginalnych środków i narzędzi twórczych. Wzbogacającego swoje oeuvre także o utwory poetyckie, liryczne zapisy wizji sennych, filozoficzne i moralizatorskie napomnienia. Wreszcie zaś sporządzeniu portretu człowieka zmagającego się z własną ciężką chorobą, potrzebą sensu i przynależności do otoczenia, które niejednokrotnie przerastał.

W narrację wykładu wplecione będą fragmenty tekstów teoretycznych Dagaramy poświęconych m.in. architekturze, jej przyszłości, znaczeniu dla kondycji człowieka w świecie. Przedstawiony zostanie szereg jego prac dokumentujących ewolucję jego architektonicznych koncepcji, odzwierciedlającą przemiany, jakie zachodziły w architekturze współczesnej w drugiej połowie ubiegłego wieku. Zaprezentowany będzie także wybór jego niewielkich dziełek plastycznych tworzonych dla przyjemności lub jako dary dla licznych przyjaciół.

Wykład poprzedzi wstęp Dawida Radziszewskiego na temat projektu „Tarnów. 1000 lat nowoczesności”.

Zobacz także: