Kwadryga. Kultura dla wszystkich czy dla każdego?
Spisek kultury. Widmo neoliberalizmu i kultura przyszłości

  • Kwadryga. Kultura dla wszystkich czy dla każdego?

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na spotkanie z udziałem Barbary Fatygi i Tadeusza Gadacza. Spotkanie należy do cyklu Spisek kultury. Widmo neoliberalizmu i kultura przyszłości przygotowanego przez Edwina Bendyka.

W 2002 r. na fronton Teatru Wielkiego w Warszawie wjechała kwadryga. Ceremonii patronowali przedstawiciele najwyższych władz państwowych i metropolitalnych oraz reprezentanci wielkiego biznesu.
Czy uroczyście odsłaniany wielotonowy gadżet to sublimacja wyobrażeń polskich elit o kulturze? Czy marzenie o kulturze burżuazyjnej jako referencyjnej ma jeszcze jakikolwiek sens, czy może tylko wyraża tęsknotę za ładem symbolicznym legitymizującym nowy, kapitalistyczny porządek społeczny? Czy dziś ma jeszcze sens myślenie o kulturze jako przestrzeni normotwórczej, wytwarzającej dystynkcje i posługującej się kanonami? Czy można zdefiniować ideał człowieka kulturalnego? Jakie praktyki i formy uczestnictwa miałyby się składać na taki profil? Czy bardziej kulturalny jest bywalec opery, czy aktywny autor wpisów do Wikipedii? Czy człowiek grający w grę “Wiedźmin” jest mniej kulturalny od czytelnika powieści “Wiedźmin”? Czy można jeszcze stworzyć jeden wzorzec kultury dla wszystkich, czy też każdy musi szukać kultury dla siebie?

Odpowiedzi na te pytania szukać będą prof. Barbara Fatyga, socjolożka i kulturoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Tadeusz Gadacz, filozof z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN raz Edwin Bendyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas.

Zobacz także: