Krajobraz
Import/Export

  • Krajobraz
    Édouard Riou, ilustracja powieści Juliusza Verne'a "Wyprawa do wnętrza Ziemi"

Muzeum Otwarte zaprasza na drugie spotkanie z cyklu „Import/Export”, który zwraca uwagę na dwuznaczności związane z peregrynacjami młodych polskich architektów: migrując po świecie, ucząc się i pracując w biurach architektonicznych globalnej wioski, przenoszą w obie strony wiedzę i praktyki swoich i obcych krajów i środowisk.

W spotkaniu zatytułowanym „Krajobraz”, goście Ewa Rudnicka i Łukasz Kowalski opowiedzą jak w globalnym świecie mieszają się cywilizacja, natura i praktyki architektoniczne. Styk dwóch ekosystemów w języku ekologii to ekoton. Jest nim strefa przejściowa pomiędzy lasem, polaną, jeziorem i torfowiskiem. Zachodzi tu nieustanna fluktuacja i wymiany gatunków. To właśnie na terytorium ekotonu, czyli styku różnych typów krajobrazów występuje największa bioróżnorodność. Ekoton można porównać z architekturą czasów glokalizacji, w której zachodzi nieustanna wymiana. Styk różnych pejzaży, kultur i praktyk, fluktuacja form i narracji generuje nowe i nieoczekiwane architektoniczne hybrydy, łączące cechy narodowe, naturalne, sztuczne i obce.

Łukasz Kowalski (1978) - architekt krajobrazu, który kilka lat spędził w pracowniach w Wielkiej Brytanii, a od 2010 roku prowadzi własną pracownię w Warszawie.

Ewa Rudnicka (1982) - architektka propagująca architekturę tymczasową (Oligocen) i kuratorka projektu UFO autorstwa francuskich architektów EXYZT.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: