Koniec kultury – koniec Europy?
Dyskusja wokół książki „Koniec kultury – koniec Europy. O fundamentach polityki” pod redakcją Pascala Gielena

  • Koniec kultury – koniec Europy?

    Okładka książki "Koniec kultury - koniec Europy" pod red. Pascala Gielena, wyd. Fundacja Bęc Zmiana

Fundacja Bęc Zmiana i Muzeum Sztuki Nowoczesnej zapraszają na spotkanie poświęcone książce „Koniec kultury – koniec Europy”.

Autorzy tekstów wybranych przez Pascala Gielena, redaktora publikacji i dyrektora centrum badawczego Arts in Society, uważają brak zainteresowania kulturą za główną przyczynę kryzysu trawiącego Unię Europejską. O tej tezie dyskutować będą Edwin Bendyk, prof. Małgorzata Omilanowska i Kuba Szreder (autor wstępu do polskiego wydania), a spotkanie poprowadzi Roman Kurkiewicz.


O książce:

W ciągu ostatniego dziesięciolecia Unia Europejska popadła w przewlekły kryzys polityczny i ekonomiczny. Na planie politycznym Europa traci publiczne poparcie. Konstytucja europejska została odrzucona przez mieszkańców kilku państw członkowskich wspólnoty. Politykę europejską postrzega się jako nie dość demokratyczną, a Bruksela kojarzy się z biurokracją i brakiem transparentności. Na planie gospodarczym, od czasów kryzysu finansowego w 2008 roku, spada poziom wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi. Wiara we wspólną walutę euro nie jest już czymś oczywistym, podobnie jak poczucie solidarności pomiędzy poszczególnymi krajami.

Lektura analiz i dyskusji dotyczących kryzysu każe stwierdzić, że ograniczają się one zwykle do roztrząsania kwestii gospodarczych i społecznych. W zbiorze tekstów "Koniec kultury – koniec Europy" interdyscyplinarny zespół teoretyków, artystów i naukowców formułuje tezę, że prowadzone polemiki pomijają istotny element życia społecznego – kulturę. Co więcej, autorzy tekstów wybranych przez Pascala Gielena, redaktora książki i dyrektora centrum badawczego Arts in Society, uważają brak zainteresowania kulturą za główną przyczynę trawiącego Unię kryzysu. „Koniec kultury – koniec Europy” nie służy jedynie krytycznej analizie obecnej sytuacji – wielu autorów proponuje również wprowadzenie konkretnych zmian.

 


 

Zobacz także:

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
19:00 Spotkanie Powiększenie #3Sztuka instrukcji. Recepty na 50 Niezrealizowanych Dzieł Sztuki Grega Sholette Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
13:00 Warsztaty Wiedza to siłaWarsztaty z robienia flag filozoficznych Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Wydarzenie Pierwszy Warszawski Zlot Patainstytucjonalny Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
15:00 Oprowadzanie Niedzielne raportowanie:na wystawie „Robiąc użytek” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
19:00 Spotkanie Powiększenie #4Elka Krajewska prezentuje Salvage Art Institute Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
19:30 Film Dyskusyjny Klub Filmowy #6Poza pracą, poza odmową. Wykład kinematograficzny Mariny Vishmidt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Seminarium Czytanki dla Użytkowników Sztuki #6Diogenes, Duchamp i odmowa (sztuki, pracy i nie tylko) Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
19:00 Spotkanie Powiększenie #5Instytut Modelowych Narodów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimPo projekcie „Robiąc użytek” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa