Konceptualizm w PRL

„Konceptualizm w PRL” uczestnicy: Luiza Nader, Maria Poprzęcka, Jarosław Kozłowski sesja: 29 maja (piątek), godz. 17.00 prowadzenie dyskusji: prof. Andrzej Turowski

W książce „Konceptualizm w PRL” Luiza Nader podejmuje krytyczną refleksję nad istotnym, a zarazem granicznym doświadczeniem neoawangardy w Polsce. Nie jest to jednak systematyczny wykład historii sztuki konceptualnej, ale raczej wnikliwa analiza jej fragmentu - autorka opisuje i bada realizacje artystyczne, teksty, wystawy i wydarzenia mające miejsce w latach 60. i 70. XX w. w kręgu Galerii pod Moną Lisą (Wrocław), Akumulatory 2 (Poznań) oraz w Galerii Foksal (Warszawa). Książka włącza do dotychczasowych dyskusji nad konceptualizmem problematykę podmiotowości, nieciągłości, różnicy i wykluczenia.

Zobacz także: