Kino i emocje
Wykład Raymonda Belloura

  • Kino i emocje
    fot. B. Stawiarski

Zapraszamy na wykład w ramach projektu „Zwrot afektywny po 1989 roku” realizowanego przez Zespoł do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności IBL PAN.

W swoim wykładzie Raymond Bellour skupi się na relacji pomiędzy formą filmową a afektywnym doświadczeniem obrazu. Odwołując się do wybranych przykładów ze światowego kina, a także dyskutując z rozmaitymi koncepcjami teoretycznymi na temat emocji w kinie, pokaże on wewnętrzne komplikacje obrazu i jego percepcji, które stanowią jeden z kluczy do żywotności medium kina.

Wykład odbywa się w języku angielskim.

Raymond Bellour – francuski eseista, krytyk filmowy, teoretyk obrazów i pisarz. Pracuje w CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) w Paryżu. Jest jednym z założycieli i redaktorów pisma „Trafic” poświęconego współczesnej krytyce filmowej. Jest autorem licznych prac na temat relacji między kinem a sztukami wizualnymi oraz między obrazem a tekstem. Jego zainteresowania skupiają się także na problematyce hipnozy, emocji i zwierzęcości w kinie. Przez wiele lat zajmował się również twórczością Henri Michaux, a także kierował krytyczną edycją jego dzieł zebranych w Colletion Pléiade. Do jego najważniejszych prac należą: Henri Michaux ou une mesure de l’être (1965); L’analyse du film (1979); L’entre-images. Photo, cinéma, vidéo (wyd. ang. Between-the-Images, 2012); L’entre-images 2. Mots, Images (1999); Le corps du cinéma. Hypnoses, émotions, animalités (2009); Lire Michaux (2011); La Querelle desdispositifs. Cinéma – installations, expositions (2012).
 

Zobacz także: