Katarzyna Kasia oprowadza po wystawie
„Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku”

  • Katarzyna Kasia oprowadza po wystawie

    Alice Neel, "Naziści mordują Żydów", 1936. © The Estate of Alice Neel Dzięki uprzejmości Estate of Alice Neel, David Zwirner and Victoria Miro

W niedzielę, 17 listopada 2019 roku, o godzinie 16:00 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na gościnne oprowadzanie po wystawie „Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku”.

Ostatni spacer po wystawie poprowadzi filozofka, dr Katarzyna Kasia:

Wobec faszyzmu: przestroga, satyra, żałoba

„W moim oprowadzaniu chciałabym zaproponować przyjrzenie się wystawie z perspektywy trzech strategii oporu wobec faszyzmu. Każda z nich buduje swoją opowieść, posługując się estetyką jako narzędziem politycznym. Każda z nich wytwarza wspólnotę. Wnikliwie analizując zgromadzone w Muzeum Sztuki Współczesnej prace, wyodrębniłam zasadnicze tematy, wokół których zbuduję swoją narrację, odchodząc od chronologii po to, by pokazać, że problem nie jest tylko historyczny i jako taki nie może zostać odłożony na półkę z napisem „sprawy załatwione”.

Punktem wyjścia będą prace przestrzegające przed narastaniem i wspieraniem faszyzmu, pokazujące historię i aktualność tego zjawiska. Następnie skupię się na działaniach artystów, którzy w swojej walce wykorzystują strategię satyry i zastanowię się nad jej potencjałem. Moją opowieść zamkną prace, dokumentujące różne twarze żałoby po ofiarach faszystowskiej przemocy, odnoszące się do niej jako do fundamentalnego kryzysu człowieczeństwa jako takiego.

Niezwykle istotna jest w tym kontekście kategoria antysemityzmu, który wyznacza dla mnie horyzont rozumienia, czy też właśnie zasadniczej niemożności zrozumienia genezy faszystowskiej nienawiści. W tekście My, Żydzi polscy, Julian Tuwim pisał: «Mógłbym powiedzieć, że w płaszczyźnie politycznej dzielę Polaków na antysemitów i anty-faszystów. Bo faszyzm to zawsze antysemityzm. Antysemityzm jest międzynarodowym językiem faszystów»”.  

dr Katarzyna Kasia

filozofka, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej i The Kościuszko Foundation, visiting scholar w Princeton University. Prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka książek „Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu” (2019), „Rzemiosło formowania. Luigiego Pareysona estetyka formatywności” (2008), tłumaczka tekstów włoskich filozofów (Pareyson, Vattimo i in.). Stała współpracowniczka „Kultury Liberalnej”, członkini zespołu redakcyjnego „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”, często komentuje w mediach bieżące wydarzenia polityczne. W ASP prowadzi zajęcia z historii filozofii, estetyki i filozofii kultury z elementami antropologii; pod jej kierunkiem powstało kilkadziesiąt znakomitych teoretycznych prac dyplomowych i licencjackich.

Zobacz także: