Kapitalizm jest!
Sesja naukowa

  • Kapitalizm jest!

W ramach finisażu rezydencji Komuny Warszawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej zapraszamy na sesję naukową, dla której punktem wyjścia będzie motto całego projektu, hasło „kapitalizm JEST!”.

Podczas sesji porozmawiamy o aktualności idei liberalnej, jej potencjalnych nowych formach, przede wszystkim zaś spróbujemy wyjść poza obecny akademicki schemat, który liberalną, kapitalistyczną rzeczywistość wciąż traktuje wyłącznie jako okoliczność kłopotliwą, główne źródło naszych wszelkich cywilizacyjnych kłopotów.

Swoje wypowiedzi przedstawią:

  • Agata Bielik-Robson, „Między fantazją a konformizmem: jak sensownie krytykować to, co jest?”,
  • Maciej Kassner: „Radykalny liberalizm Johna Deweya i jego współczesne znaczenie”,
  • Tomasz Kozak: „Rzeczywistość Polaków a liberalizm represyjny”.

Agata Bielik-Robson

filozofka. Pracuje w IFiS PAN oraz na wydziale teologii uniwersytetu w Nottingham. Opublikowała m.in. książki „Inna nowoczesność” (2000), „Duch powierzchni” (2004), „Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności” (2008).

Maciej Kassner

ukończył nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Doktor nauk politycznych. Adiunkt w Instytucie Filozofii Uni-wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor książki „Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium filozofii politycznej Johna Deweya” (2019). Obecnie pracuje nad interpretacją filozofii politycznej Karla Polanyiego osadzoną w szerszym kontekście współczesnych sporów o miejsce rynku w społeczeństwie.

Tomasz Kozak

artysta wizualny, teoretyk. Twórca filmów animowanych i interdyscyplinarnych projektów wideo, m.in. „Zmurzynienie” (2006), „Flash of the New Flesh” (2011). Autor książek, m.in. „Wytępić te wszystkie bestie?” (2010), „Poroseidy. Fenomenologia Kultury Trawersującej” (2017). Twórca pojęcia „późna polskość”. Pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie.

Zobacz także: