jojko+nawrocki, Studio Temperówka, LaPolka
Nowe Piętro. Młoda architektura, grafika i wzornictwo

„Nowe Piętro” to organizowany przez „Architekturę-Murator” i Muzeum Sztuki Nowoczesnej cykl comiesięcznych spotkań z młodymi architektami, grafikami i designerami.

Podczas każdego spotkania, przedstawiciele trzech dyscyplin związanych z projektowaniem prezentują i dyskutują swoje prace. Zestawienie odmiennych postaw ma pokazać różne sposoby myślenia o kształtowaniu przestrzeni w dużej i małej skali.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: