Jarosław Siwiński: „Chopin urojony”

  • Jarosław Siwiński: „Chopin urojony”

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z Fundacją Automatophone zapraszają do Muzeum na Pańskiej na wernisaż projektu Jarosława Siwińskiego, „Chopin urojony”.

Oto muzyka elektroakustyczna w najbardziej dosłownym słowa rozumieniu. Fortepian – prawdziwy, akustyczny, słusznych rozmiarów, ze strunami i młoteczkami. Ale podpięty do gniazdka i sterowany procesorem – każdy klawisz z serwomechanizmem. Pianista – zbędny.

„Chopin urojony” to komputerowe wariacje Jarosława Siwińskiego n/t utworów genialnego Fryderyka. Wszystkie urojenia oparte są na wysoce przetworzonych motywach, przebiegach, harmoniach i pojedynczych dźwiękach od Niego powziętych. 

Post-elektro-walce, wraz z powstałymi przed sześciu laty post-elektro-etiudami, wykonywane będą przez fortepian Yamaha Disklavier codziennie, od 8 do 17 listopada, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy ul. Pańskiej 3 w Warszawie.


Organizator i kompozytor dziękują firmie Yamaha Music Europe-Polska za nieoceniony wkład do projektu.

Cykl „Walce urojone” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zobacz także: