Jak mimo wszystko uczyć przez sztukę?
Warsztaty dla środowiska edukacyjnego

  • Jak mimo wszystko uczyć przez sztukę?

    Miriam Cahn, b.t., 11.05.2017, akwarela, pastel, papier
  • Jak mimo wszystko uczyć przez sztukę?

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza środowisko edukacyjne na spotkanie artystyczno-edukacyjne o włączaniu sztuki i twórczości w proces edukacji.

Tak wiele dzieje się w otaczającym nas świecie. Kiedy Olga Tokarczuk dostaje Nagrodę Nobla, Australia płonie, a na Filipinach codziennie giną ludzie w wyniku wojny narkotykowej prezydenta Duterte. Jak się w tym wszystkim znaleźć i nie zwariować? Jak odpowiadać na uczniowskie pytania, kiedy żadna podstawa programowa nie nadąża za dynamicznymi zmianami i wydarzeniami, które obserwujemy? Jak pomóc młodemu człowiekowi zdobyć kluczowe kompetencje XXI wieku czyli umiejętność współpracy, krytyczne myślenie i kreatywność? 

Pierwsza w Polsce monograficzna wystawa szwajcarskiej artystki Miriam Cahn, jednej z najważniejszych i najbardziej uznanych malarek drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Od przeszło czterech dekad artystka daje świadectwo społecznym konfliktom, kryzysom i stanom wyjątkowym, snując namysł nad współczesną kondycją człowieka oraz sprawczością obrazu malarskiego wobec tematów takich jak wojna i przemoc, seksualność, natura, relacje rodzinne i śmierć. U podstaw bogatej twórczości Cahn, obejmującej nie tylko malarstwo, ale również rysunek, performans, tekst i film, leży bezkompromisowy sprzeciw wobec wszelkich przejawów przemocy, co czyni jej praktykę wyjątkowo aktualną.

W przestrzeni wystawy prac Miriam Cahn poprowadzimy symulację pracy jak z grupą młodzieży. Zastanowimy się, jak radzić sobie z najtrudniejszymi tematami. Doświadczymy, jak zastosować twórcze metody zgodnie z najnowszymi trendami konektywnej pedagogiki i potrzebami współczesnego ucznia i jak połączyć twórczość artystyczną z innymi dziedzinami nauki. Zobaczymy, jak włączać w proces edukacyjny nowoczesne technologie. W inspiracji wybranymi dziełami sztuki będziemy poznawać modelowy twórczy proces edukacyjny oparty na metodzie stawiania pytań badawczych. 

Cele główne muzealnych spotkań warsztatowych dla środowiska edukacyjnego:
• zapoznanie z ideą edukacji przez sztukę;
• szerzenie kreatywnej pedagogiki i twórczej dydaktyki;
• prezentacja potencjału edukacyjnego poszczególnych wystaw i wybranych dzieł;
• podkreślenie roli sztuki i przedmiotów emocjonalnych w systemie edukacji;
• inspiracja uczestników do dynamizowania systemu edukacji przez korelację sztuki z innymi dziedzinami i twórcze działania prowadzące uczniów do kreatywnego i krytycznego myślenia oraz samodzielności;
• uwrażliwienie na moc współpracy międzyprzedmiotowej;
• poszerzenie środków pozyskiwania komplementarnej wiedzy (m.in. twórczość, doświadczenie, korzystanie z domeny publicznej);
• tworzenie środowiska estetycznego wychowania i współtworzenia pola kultury.
 

Edukacja XXI wieku jawi się jako dążenie do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, weryfikowania, a następnie wykorzystania zastanej i szeroko dostępnej wiedzy, która jest bazą do kreatywnego zastosowania. W tym kontekście naturalne staje się połączenie nauki i sztuki. Nie tylko edukacja humanistyczna współbrzmi z osiągnięciami na polu sztuki, ale także przedmioty ścisłe i artystyczne w rzeczywistości mogą znakomicie się uzupełniać. Sztuka to pełnoprawna dziedzina w nowoczesnej edukacji, prowadząca do poznawania świata i rzeczywistego rozwoju. Dzięki mocy sztuki sięgamy do emocji i głębokich uczuć, przez to proces edukacyjny staje się skuteczny i trwały. Dziś uczenie się jest nie tyle gromadzeniem informacji i ich zapamiętywaniem, ile podłączaniem się do sieci wiedzy, a następnie kreatywnym wykorzystaniem zdobytych informacji. W tym sensie twórczość nabiera nowego sensu. Twórczość nie manifestuje się tylko przez wytwór materialny, a objawia się postawą pełnej, permanentnej gotowości do procesu wnikliwego postrzegania i wytwarzania nowego niezależnie od dziedziny. Teoretyk sztuki Jerzy Ludwiński już w XX wieku przewidywał, że sztuka w epoce postartystycznej stanie się klejem wszystkich dziedzin życia. Dziś wyraźnie widać, że sztuka staje się takim spoiwem w edukacji. Sztuka jest drogą uczenia się i zgłębiania prawd o świecie.
Twórcza edukacja i nauka przez sztukę zastępują dziś akademickie sposoby nauczania, w tym świetle znacząco zmienia się rola nauczyciela, który staje się przewodnikiem wskazującym drogi zdobywania wiedzy i kreującym warunki do nabywania rożnych umiejętności przez realne doświadczenie i tworzenie. To nazywamy dziś sztuką edukacji!
 

Formularz zgłoszeniowy został ukryty.

Małgorzata Minchberg

Artystka wizualna, specjalistka ds. edukacji artystycznej, animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury, twórczyni projektów edukacyjnych. Edukuje do sztuki i przez sztukę. Zajmuje się pielęgnowaniem postaw twórczych ludzi niezależnie od wieku, wykształcenia czy zdolności.

Laureatka I Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2016 za projekt przybliżający sztukę współczesną różnym grupom młodzieży w przestrzeni publicznej i w warszawskich instytucjach kultury. Nominowana do w/w nagrody w roku 2017 za interdyscyplinarny projekt o wychowaniu przez sztukę adresowany do kadr placówek edukacyjno-wychowawczych. W 2018 roku nagrodzona WNEK za długofalowy projekt wcielający edukację przez sztukę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radości.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. Ukończyła również Podyplomowe Studium Pedagogiczne (ASP Warszawa) oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie dla Artystów i Animatorów Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Otworzyła przewód doktorski na Akademi Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Edukacji Medialnej na temat Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę.

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Oprowadzanie Wtorek w Muzeum z wystawą„MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
15:00 Oprowadzanie Popołudnie w Muzeumz wystawą „MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Tylko dla dorosłychWspólne oglądanie wystawy MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
12:30 Oprowadzanie Gdy sztuki piękne nie zawsze są pięknePopołudniowe oprowadzanie po wystawie MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Piątkowy wieczór z wystawą„MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskim po wystawie„MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Sobota z wystawą„MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Feministyczny potencjał twórczości Miriam CahnOprowadzanie filozoficzne po wystawie MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
12:00 Warsztaty Co patrzy na mnie? Na co ja patrzę?Warsztaty rodzinne MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa