Jak uczyć przez sztukę?
Warsztaty dla nauczycieli

 • Jak uczyć przez sztukę?

  Fot. Kuba Mozolewski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza nauczycieli na cykl artystyczno-edukacyjny o włączaniu sztuki i twórczości w proces edukacji. Ze względu na duże zainteresowanie warsztatem zapraszamy na dodatkowe warsztaty już 19 marca!

Celem warsztatów jest uatrakcyjnianie lekcji zgodnie z najnowszymi trendami konektywnej pedagogiki i potrzebami współczesnego ucznia. Podczas kolejnego spotkania o wykorzystaniu sztuki w procesie edukacji przedstawimy, jak być kreatywnym nauczycielem i jak uczyć nowych umiejętności i przekazywać wiedzę, jednocześnie wprowadzając element zabawy. Podczas spotkań w przestrzeni muzealnej z dorosłymi nauczycielami zostanie poprowadzona symulacja pracy z grupą dzieci lub młodzieży. W inspiracji wybranymi dziełami sztuki będziemy poznawać modelowy twórczy proces edukacyjny. Zobaczymy, jak połączyć twórczość artystyczną z innymi dziedzinami (matematyką, geometrią, geografią, literaturą czy historią). Zainspirowani kreatywnymi działaniami, nauczyciele sami będą tych połączeń poszukiwać - wykorzystanie potencjału grupy będzie miało znaczący wkład w przebieg spotkań.

Oprócz proponowanych działań warsztatowych będziemy rozmawiać o nowych trendach w edukacji, o metodach, które odpowiadają na potrzeby dzisiejszych uczniów i o interdyscyplinarnej, osadzonej w nowoczesnych teoriach pedagogicznych i osiągnięciach wybitnych naukowców, edukacji przez sztukę. Doświadczymy, jak aktywizować podczas zajęć lekcyjnych wszystkie zmysły, które w trakcie procesu uczenia wzmacniają się wzajemnie.

Cele główne muzealnych spotkań warsztatowych dla nauczycieli i edukatorów:

 • zapoznanie z ideą edukacji przez sztukę;
 • szerzenie kreatywnej pedagogiki i twórczej dydaktyki;
 • prezentacja potencjału edukacyjnego poszczególnych wystaw i wybranych dzieł;
 • podkreślenie roli sztuki i przedmiotów emocjonalnych w systemie edukacji;
 • pobudzenie postaw twórczych środowiska edukacyjnego;
 • inspiracja uczestników do dynamizowania systemu edukacji przez korelację sztuki z innymi dziedzinami i twórcze działania prowadzące uczniów do kreatywnego i krytycznego myślenia oraz samodzielności;
 • uwrażliwienie na moc współpracy międzyprzedmiotowej;
 • poszerzenie środków pozyskiwania komplementarnej wiedzy (m.in. twórczość, doświadczenie, korzystanie z domeny publicznej);
 • tworzenie systemowego środowiska estetycznego wychowania i świadomego odbioru kultury;
 • wcielanie metod pracy wykorzystujących zasoby grupy i jednostkowe uzdolnienia.

Motto warsztatów: Twórczy nauczyciele wychowują twórcze dzieci (wg teorii modelowania Sternberga). Wspomaganie uczniów w procesie odnajdywania tego, co naprawdę lubią robić to jedno z podstawowych zadań nauczyciela twórczości, bo ludziom trudno jest osiągać rzeczywiście wyjątkowe wyniki w dziedzinach, które ich nie interesują (Sternberg, 2001).

Trudność: stopniujemy zasięg wiadomości i poziom trudności działań wraz ze specjalizacją grupy i potrzebami uczestników, dostosowując wydarzenie do wymogów edukacyjnych, uwzględniając wytyczne podstawy programowej.

Środki dydaktyczne: dzieła uznanych artystów wizualnych i muzycznych, filmy, videoinstlacje, reprodukcje, dźwięki miasta i natury, przestrzeń zastana itp.

Materiały i narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zajęć: m.in. folie malarskie, bloki techniczne, samoprzylepne taśmy, tektura, ołówki, nożyczki, woda, kubeczki i zakręcane butelki plastikowe, różne formaty i kolory papieru.

Formularz zgłoszeniowy został ukryty.

Planowane terminy kolejnych spotkań – wtorki 16:30 (9 kwietnia, 11 czerwca, 10 września).

Małgorzata Minchberg

Artystka wizualna, specjalistka ds. edukacji artystycznej, animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury, twórczyni projektów edukacyjnych. Edukuje do sztuki i przez sztukę. Zajmuje się pielęgnowaniem postaw twórczych ludzi niezależnie od wieku, wykształcenia czy zdolności.

Laureatka I Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2016 za projekt przybliżający sztukę współczesną różnym grupom młodzieży w przestrzeni publicznej i w warszawskich instytucjach kultury. Nominowana do w/w nagrody w roku 2017 za interdyscyplinarny projekt o wychowaniu przez sztukę adresowany do kadr placówek edukacyjno-wychowawczych. W 2018 roku nagrodzona WNEK za długofalowy projekt wcielający edukację przez sztukę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radości.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. Ukończyła również Podyplomowe Studium Pedagogiczne (ASP Warszawa) oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie dla Artystów i Animatorów Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Otworzyła przewód doktorski na Akademi Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Edukacji Medialnej na temat Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę.

Więcej:

POLE SZTUKI
Połączenia Sztuką

Zobacz także:

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
15:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy”Popołudnie w Muzeum MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy”Екскурсія по виставці «Даниэль Рихарский. Страхи» українською мовою MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski: Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimpo wystawie „Daniel Rycharski. Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski: Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Warsztaty Polskość. Warsztaty w Polskim Języku Migowym z tłumaczeniem na język polski MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Ks. Michał Jabłońskioprowadza po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa